(Foto: HRT) (Foto: HRT)

U razdoblju od 2010. godine do 2018. godine broj poduzetnika povećao se sa 75 (2010.) na 82 (2018.), a broj zaposlenih smanjen je za 34,8%, sa 615 u 2010. na 401 zaposlenog u 2018. godini. Ukupni prihodi bili su najviši 2011. godine, kada su iznosili 429,2 milijuna kuna. Kroz cijelo promatrano razdoblje poduzetnici sa sjedištem u Kninu poslovali su pozitivno, s tim da je 2011. godine iskazana najveća neto dobit u iznosu od 9,7 milijuna kuna. U 2018. godini neto dobit je iznosila 7,7 milijuna kuna, što je više u odnosu na 2017. godinu, ali i 12,1% manje u odnosu na rezultat u početnoj promatranoj godini (2010.), kada je neto dobit iznosila 8,8 milijuna kuna.

(Foto HRT)

Promatrano prema veličini poduzetnika u 2018. godini nije bilo velikih i srednjih poduzetnika sa sjedištem u Kninu. Od 82 poduzetnika, njih 73 (ili 89%) su mikro poduzetnici, a preostalih 9 (ili 11%) su mali poduzetnici. Prema ostvarenom ukupnom prihodu u 2018. godini u Kninu najuspješniji je mali poduzetnik u privatnom vlasništvu SIROVINA BENZ TRANSPORT d.o.o., sa 22 zaposlena. 

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Kninu, u 2018. godini iznosila je 4.181 kn i niža je za 22,1% u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu zaposlenima kod poduzetnika na području Šibensko-kninske županije (5.369 kn) i za 33,6% manja od prosjeka na razini RH (5.584 kn).