Svečanost dodjele povelje HAZU. (Foto: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti) Svečanost dodjele povelje HAZU. (Foto: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)

U emisiji Glasa Hrvatske, Globalna Hrvatska, gostovala je nedavno nagrađena znanstvenica i dopisna članica HAZU, Vanda Grubišić. Povelju HAZU Grubišić je uručio predsjednik te institucije akademik Zvonko Kusić, a na svečanosti dodjele bili su i potpredsjednici HAZU akademik Jakša Barbić i akademik Velimir Neidhardt, tajnik Razreda za prirodne znanosti akademik Ivan Gušić te akademici Mladen Juračić i Mirko Orlić.

Vanda Grubišić objavila je 59 znanstvenih članaka te više od 180 kongresnih priopćenja, a mnogi njezini znanstveni članci objavljeni su u poznatim međunarodnim znanstvenim časopisima. Grubišić pripada vodećim svjetskim znanstvenicima u području mezoskalne meteorologije. Diplomirala je geofiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirala je i doktorirala na Sveučilištu Yale u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ivana Perkovac i Vanda Grubišić

Ivana Perkovac i Vanda Grubišić

18:43

Poslijedoktorski je staž obavila u američkome Nacionalnom centru za atmosferska istraživanja gdje je kao gostujuća znanstvenica ostala raditi. Kao docentica i izvanredna profesorica radila je na Sveučilištu države Nevade u SAD-u, te je bila redovita profesorica na Institutu za meteorologiju i geofiziku Sveučilišta u Beču u Austriji. Danas je pomoćnica direktora Nacionalnog centra za atmosferska istraživanja i direktorica Laboratorija za opažanje Zemlje u toj instituciji. Ujedno je gostujuća profesorica na Sveučilištu u Zagrebu. Kao mentorica u različitim je institucijama vodila četiri dodiplomska studenta, jedanaest poslijediplomskih studenata te dva poslijedoktorska istraživača.

Težište istraživanja znanstvenice Grubišić jest na mezoskalnoj atmosferskoj dinamici, posebice  na strujanju zraka i oborinskim procesima u uvjetima kompleksne orografije, pri čemu često kombinira eksperimentalni pristup s rezultatima analitičkog i numeričkog modeliranja. Istraživala je formiranje rotora, turbulenciju povezanu s takvom atmosferskom pojavom te vertikalno gibanje zraka koje se pritom javlja.