Kako glasati za EU izbore izvan Republike Hrvatske?

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

Ako birači žele glasovati u inozemstvu, a imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, trebaju zatražiti PRETHODNU REGISTRACIJU u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili u nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj. Zahtjevi se podnose najkasnije do srijede 15. svibnja 2019. godine, a mogu se predati u pisanom obliku, poslati poštom ili na e-mail adresu diplomatsko-konzularnog predstavništva ili nadležnog ureda u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta.

Iznimno, birači mogu u nadležnom uredu, u kojemu su upisani u registar birača, zatražiti POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA bez navođenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske gdje će se zateći na dan izbora, a temeljem koje će moći glasovati na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta podnosi se nadležnom uredu prema mjestu prebivališta birača.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji imaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati. Naime, birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji posjeduju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske koji će podnijeti zahtjev za njeno izdavanje zaključno s 15. svibnja 2019. godine, bit će po službenoj dužnosti aktivno registrirani i upisani u popis birača prema adresi prebivališta u inozemstvu koja je navedena u osobnoj iskaznici. Međutim, ako na dan izbora žele glasovati izvan svog mjesta prebivališta odnosno pripadajućeg diplomatsko-konzularnog predstavništva, moraju do 15. svibnja 2019. godine zatražiti promjenu mjesta aktivne registracije (drugo diplomatsko-konzularno predstavništvo odnosno mjesto u Republici Hrvatskoj).

Birači koji nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, a kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju.

Kakva je situacija za osobe dvojnog državljanstva?

Osobe koje imaju dvojno državljanstvo, kod ostvarivanja prava glasovanja u Republici Hrvatskoj mjerodavno je hrvatsko državljanstvo, odnosno državljanstvo druge države ne utječe na ostvarivanje prava glasovanja hrvatskih državljana na izborima u Republici Hrvatskoj.

Međutim, s obzirom da na izborima članova u Europski parlament birači - državljani država članica Europske unije mogu ostvariti svoje biračko pravo u svojoj matičnoj državi ili u državi članici boravišta, a nijedan birač ne može glasovati više od jedanput na istim izborima, uspostavljena je razmjena podataka o biračima između država članica. To konkretno znači, ako se hrvatski državljanin koji prebiva primjerice u Austriji izjasni da će na izborima za članove u Europski parlament glasovati u Austriji odnosno za njihovog kandidata, Austrija je dužna obavijestiti matičnu državu – znači Hrvatsku da je birač upisan u registar birača u Austriji. U ovakvom slučaju, na temelju obavijesti Austrije, Hrvatska stavlja o tome bilješku u registru birača te mu time onemogućuje ostvarivanje prava glasovanja u Republici Hrvatskoj odnosno za izbor članova u EU parlament iz Republike Hrvatske.    

Razgovar s državnom tajnicom Ministarstva uprave Josipom Rimac

Josipa Rimac i Tonči Petrić

Josipa Rimac i Tonči Petrić

5:28

Član i glasnogovornik državnog izbornog povjerenstva Slaven Hojski objašnjava kako Hrvati u Švicarskoj mogu glasati za EU-izbore i dodaje važnu informaciju.

Slaven Hojski i Tonči Petrić

Slaven Hojski i Tonči Petrić

2:29

Svi obrasci zahtjeva i adrese ureda dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva uprave.