Glas Hrvatske

10:10 / 08.07.2022.

Autor: Glas Hrvatske

Izbori u BiH

Izbori 2022 BiH

Izbori 2022 BiH

Foto: YouTube / snimka zaslona

Donosimo Vodič za prijavu birača za glasovanje izvan BiH za Lokalne izbore u BiH 2020. godine.


I. TKO SE MOŽE PRIJAVITI ZA GLASOVANJE IZVAN BOSNE I HERCEGOVINE?


Osoba koja privremeno živi u inozemstvu i izbjеgla osoba iz BiH a ispunjava sljedeće uvjete:

 državljanin je Bosne i Hercegovine,

 navršila je 18 godina odnosno do dana održavanja izbora (15.11.2020.) će navršiti 18 godina

i

 ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini.


II. PRVI PUT SE PRIJAVLJUJETE ZA GLASOVANJE IZVAN BiH?


1. OSOBA KOJA PRIVREMENO BORAVI IZVAN BiH

Dokumenti koje treba dostaviti su:

 obrazac prijave PRP-1 - popunjen i potpisan na istovjetan način kao na identifikacijskoj ispravi

 preslika jedne valjane identifikacijske isprave u svrhu dokazivanja identiteta (preslika jedne od tri valjane isprave izdane u okviru CIPS-a/IDDEEA-e i to osobna iskaznica BiH, vozačka dozvola BiH ili putovnica BiH).


2. IZBJEGLA OSOBA IZ BiH (osoba koja nije nikad dobila ispravu izdanu u okviru CIPS-a /IDDEEA-e)

Dokumenti koje treba dostaviti su:

 obrazac prijave PRP-1 - popunjen i potpisan na istovjetan način kao na identifikacijskoj ispravi

 identifikacijska isprava (putovnica, vozačka dozvola, valjana osobna isprava izdana od zemlje domaćina i izbjeglički karton izdan od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije),

 isprava u svrhu dokazivanja državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci ili preslika valjane putovnice BiH) i 

 dokaz o prebivalištu u BiH (preslika potvrde o prebivalištu u BiH ili preslika osobne iskaznice u cijelosti iz 1991. godine ili iz razdoblja od popisa do razdoblja stjecanja statusa izbjegle osobe).


Ako izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH, Središnje izborno povjerenstvo BiH će provjerom utvrditi nalazi li se na popisu stanovništva iz 1991. godine. Ako se izbjegla osoba iz BiH bude nalazila na popisu stanovništva iz 1991. godine, bit će upisana u Središnji birački popis za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine, za općinu u kojoj je imala prijavljeno prebivalište na Popisu stanovništva 1991. godine. 


III. UPISANI STE U SREDIŠNJI BIRAČKI POPIS ZA GLASOVANJE IZVAN BIH NA PRETHODNIM IZBORIMA?


IZBJEGLA OSOBA ILI OSOBA KOJA PRIVREMENO BORAVI IZVAN BIH

Središnje izborno povjerenstvo BiH će putem internetske stranice www.izbori.ba učiniti dostupnim obrazac prijave PRP-2.


Dokumenti koje treba dostaviti:

 obrazac prijave PRP-2 - popunjen i potpisan na istovjetan način kao na identifikacijskoj ispravi

 preslika jedne valjane identifikacijske isprave s fotografijom:

o Osobna iskaznica

o Vozačka dozvola ili

o Putovnica

Ako ste izbjegla osoba iz BiH, umjesto prethodno navedenih isprava kao dokaz identiteta možete priložiti presliku jedne od sljedećih isprava:

 Putovnica,

 Vozačka dozvola,

 Valjana osobna isprava izdana od strane zemlje domaćina, ili

 Izbjeglički karton izdan od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne

organizacije. 


IV. OBRAZAC PRIJAVE PRP-1 ZA DRŽAVLJANE BiH KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA GLASOVANJE IZVAN BiH MOŽETE DOBITI PUTEM:


 internetske stranice Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (www.izbori.ba),

 internetske stranice Ministarstva inozemnih poslova Bosne i Hercegovine (www.mvp.gov.ba),

 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine,

 klubova i udruga građana Bosne i Hercegovine u inozemstvu,

 ureda vladinih i nevladinih organizacija koje se bave izbjeglicama i pitanjima migracije.


POTPISI PODNOSITELJA PRIJAVA NA OBRASCIMA PRP-1 I PRP-2 MORAJU BITI IDENTIČNI POTPISU SA ISPRAVE KOJA SE PRILAŽE KAO DOKAZ IDENTITETA PODNOSITELJA PRIJAVE.


Krajnji rok do kada prijave birača za glasovanje izvan BiH moraju biti dostavljene u Središnje izborno povjerenstvo BiH je najkasnije do 01.09.2020. godine u 24:00 sata.PRIJAVE ZA GLASOVANJE IZVAN BiH ŠALJU SE NA ADRESU :


IZBORI U BOSNI i HERCEGOVINI

Poštanski pretinac 451

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

ili

na fax +387 033 251 333 i +387 033 251 334

ili

Е-mail: prijavapp@izbori.ba


Provjera statusa obrade prijave za glasovanje izvan BiH obveza je podnositelja prijave.

Provjera se može učiniti putem dežurnog telefona:

+387 033 251 331 i +387 033 251 332

ili na Е-mail:

Info@izbori.ba

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!