Učitelji volonteri Hrvatske dopunske škole (Foto: Mirjana Kukavica) Učitelji volonteri Hrvatske dopunske škole (Foto: Mirjana Kukavica)

- Za sve aktivnosti potreban je novac, no zahvaljujući potpori roditelja, župe, Hrvatskoga centra i Hrvatske krovne udruge, uvijek nalazimo rješenja - kaže Mirjana Kukavica, nastavnica hrvatskog jezika i književnosti.

Na prvom su mjestu uvijek djeca, a okupljaju se s ciljem učenja hrvatskoga jezika, kulture i povijesti.

Hrvatska nastava mjesto je okupljanja i druženja roditelja, učenika i nastavnika (Foto: Mirjana Kukavica)

Ove je školske godine upisano 60 učenika, što je puno manje u odnosu na proteklo razdoblje. 2005. godine imali su čak 120 učenika, od tada se broj naglo smanjuje. Nadaju se da će se, unatoč užurbanom načinu života, u roditeljima probuditi svijest o važnosti učenja materinskog jezika.

U Austriji postoje tri temeljna oblika organizacije hrvatske nastave, a to su nastava u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, nastava integrirana u obrazovni sustav zemlje primateljice te nastava u organizaciji hrvatske zajednice i katoličke misije u inozemstvu. Postoje česta preklapanja drugog i trećeg oblika, a u Austriji se preklapaju sva tri modela. U obrazovnom sustavu Austrije postoji i sustav nastave materinskog jezika, gdje se hrvatski jezik uči u okviru BHS sustava (bosansko-hrvatsko-srpskog), što je mnogima neprihvatljivo.

Hrvatska dopunska nastava ne bi opstala bez potpore roditelja (Foto: Mirjana Kukavica)

Mirjana Kukavica pojašnjava da je njihova škola u okrilju Župe i Hrvatskog kulturnog centra, jedina u kojoj se poučava hrvatski kao samostalni jezik.

- Udžbenike biramo sami u Hrvatskoj i iz njih sadržaj prilagođavamo dobi i znanju djece – ističe Kukavica. Učenici nakon uspješno položenih ispita dobivaju školske svjedodžbe koje priznaje i Hrvatska, pa mogu školovanje nastaviti u domovini. - Pohađanje dopunske škole se verificira tako da svaki učenik na kraju školske godine dobije đačku knjižicu koja se ovjerava u Veleposlanstvu Hrvatske u Beču. Za naše učenike je to posebno važno, jer neki planiraju nastaviti studije u Hrvatskoj – kaže Mirjana Kukavica.

Učenici su podijeljeni u tri grupe, ovisno o razredu, ali i brojnosti, a rad u školi je specifičan, jer djeca dolaze s različitim predznanjem hrvatskog jezika.

Osim učenja jezika, sudjeluju i na nedjeljnim čitanjima za vrijeme mise, redovito priređuju školske predstave i igrokaze. - Jasno je da je dva sata tjedno za učenje jezika malo pa nastojimo program obogatiti novim sadržajima, kao što su putovanja u Hrvatsku. Tako se održava i kontakt s domovinom -

Uz učenje jezika, polaznici su sudjeluju i u izvannastavnim aktivnostima (Foto: Mirjana Kukavica)

Kukavica kaže da je Škola postala i mjesto susreta i druženja vršnjaka koje povezuju isti korijeni.

Dvadeseti će rođendan proslaviti s učenicima i roditeljima, bez čije potpore ne bi uspjeli održavati nastavu.

- Smatramo da je zajedništvo ono što motivira roditelje da upišu djecu u dopunsku školu- kaže Mirjana Kukavica.

Prema podacima Hrvatske katoličke misije, u Salzburgu i okolici danas živi oko 13 tisuća Hrvata. Uglavnom su to mlađi ljudi s obiteljima, čija su djeca rođena u Austriji. Iako dobro integrirani i dalje održavaju veze s Hrvatskom, a hrvatska dopunska škola ima ključnu ulogu u očuvanju hrvatskog jezika, tradicije i kulture u inozemstvu.