Glas Hrvatske

09:44 / 03.06.2021.

Autor: Tomislav Šikić

XV. Međunarodni kroatistički znanstveni skup

Znanstveni skup u Pečuhu

Znanstveni skup u Pečuhu

Foto: www.mhti.hu / MHTI

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Odsjek za kroatistiku Instituta za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Regionalni centar Mađarske akademije znanosti dvogodišnje organiziraju 15. i/ili 16. srpnja kroatistički znanstveni skup.

Zbog pandemijom uzrokovane izvanredne situacije XV. Međunarodni kroatistički znanstveni skup nije organiziran 2020. godine. Organizacijski odbor je na sjednici održanoj 12. svibnja 2021. godine donio odluku da će se odgođeni XV. Međunarodni kroatistički znanstveni skup organizirati 15. i/ili 16. srpnja 2021. godine (ovisno o broju prijavljenih) u kombiniranom obliku, uživo i na daljinu preko ZOOM platforme.

Znanstveni skup posvećen je prošlogodišnjim obljetnicama:

150. obljetnica pokretanja Bunjevačkih i šokačkih novina;

30. obljetnica demokratskih promjena kod Hrvata u Mađarskoj;

100. obljetnica potpisivanja Trianonskog ugovora.

Za Hrvate u podunavskom prostoru od iznimnog je značaja pokretanje Bunjevačkih i šokačkih novina te očekujemo izlaganja koja tematiziraju ove novine, okolnosti pod kojima je došlo do njihova izdavanja, analizu jezika, novinskih žanrova, detektiranje političkih i ideoloških stavova koje novine prenose itd. Povodom obljetnice otvaramo prostor za šira medijska razmišljanja koja su prije svega fokusirana na medijski prostor hrvatskih nacionalnih manjina u europskim zemljama ali i na iseljenu Hrvatsku.

1990. godine Hrvati u Mađarskoj našli su se u izrazito turbulentnim vremenima: demokratske promjene, raspad Jugoslavije, stvaranje Republike Hrvatske, Domovinski rat, raspad Demokratskog saveza južnih Slavena u Mađarskoj, utemeljenje Saveza Hrvata u Mađarskoj, globalizacija, urbanizacija, informacijska revolucija itd. Nove okolnosti iziskivale su ponovno osmišljavanje vlastitoga identiteta, redefiniranje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Sve do danas nedostaje opis i analiza događaja koji su obilježili posljednja tri desetljeća hrvatske zajednice u Mađarskoj u političkom, društvenom, književnom, jezičnom, etnografskom, školskom, kulturnom, nakladničkom, medijskom itd. smislu.

Trianonski ugovor umnogome je odredio sudbinu onih dijelova hrvatskoga naroda koji su ostali izvan granica novostvorene Kraljevine SHS. Iz razumljivih razloga, mađarska znanstvena javnost posvećuje izrazito puno prostora ovom povijesnom događaju, ali se samo iznimno bavi sudbinom Hrvata koji su ostali u granicama posttrianonske Mađarske. Nažalost niti u Hrvatskoj ne postoje značajnija istraživanja koja bi u tom smislu skrenula pozornost na Hrvate u Mađarskoj i Austriji.

Neki od ovih događaja nesumnjivo su bitno odredili sudbinu naroda na srednjoeuropskom prostoru pa tako i Hrvata, dok su drugi od iznimnog značaja upravo za hrvatski narod u panonskom prostoru. Očekujemo izlaganja koja će tematizirati same događaje ali i njihove posljedice u hrvatskom, mađarskom i cjelokupnom (srednjo)europskom kontekstu.

Teme se mogu kretati u širokom rasponu od povijesnih, jezikoslovnih, književnopovijesnih, kulturoloških, etnoloških, ekonomskih, vojnopovijesnih pa sve do gastronomskih područja.

Organizacijski odbor može prihvatiti i druge teme s područja znanosti o književnosti, jezikoslovlja, povijesti, etnologije i kulturne povijesti.

Svi koji su se prijavili na skup 2020. godine trebaju potvrditi svoju prijavu!

Na skup se mogu prijaviti i oni koji se nisu javili 2020. godine!

Prijavnicu i sažetak treba poslati najkasnije do 14. lipnja.

Izlaganje na skupu može trajati najviše 10 minuta.

Sudionici će biti obaviješteni o prihvaćanju teme do 21. lipnja 2021.

Održana će izlaganja biti objelodanjena u posebnom zborniku (najviše 20 kartica, sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku) te Vas molimo da pisanu (tekstualnu) verziju svojih izlaganja donesete na skup ili dostavite u elektronskom obliku najkasnije do 1. prosinca 2021. 

Ovisno o broju prijavljenih skup će biti jednodnevni ili dvodnevni a program će biti prilagođen aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Skup će se održati u prostorijama Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti (MTA Pécsi Területi Bizottság Székháza, Pécs, Jurisics M. u. 44.). 

Rok prijave: 14. lipnja 2021.

Rok uplate kotizacije: 1. srpnja 2021.

Datum skupa: 15. i/ili 16. srpnja 2021.

Rok predaje rada: 31. prosinca 2021.

Organizacijski odbor: Stjepan Blažetin, Tomislav Žigmanov, Timea Bockovac, Silvester Balić, Lilla Trubić, Andor Végh, Kata Horvat, Magdalena Molnar-Drinóczi


Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!