Glas Hrvatske

08:00 / 05.03.2023.

Autor: Tomislav Šikić

Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture 2023

Sveučilišna škola

Sveučilišna škola

Foto: Matis.hr / ustupljena fotografija

Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture namijenjena je mladeži hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj, naučiti ili usavršiti hrvatski kao ini jezik (J2). Sastoji se od akademske nastave jezika u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu te programa kulture u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. Održat će se od 26. lipnja do 21. srpnja, a prijave traju do 26. svibnja.

Organizatori: Hrvatska matica iseljenika i Rektorat Sveučilišta u Zagrebu


Mjesto: Zagreb


Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture namijenjena je mladeži hrvatskoga podrijetla i svim drugim studentima koji žele upoznati Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o njoj, naučiti ili usavršiti hrvatski kao ini jezik (J2). Sastoji se od akademske nastave jezika u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu te programa kulture u organizaciji Hrvatske matice iseljenika.


Sveučilišnu školu mogu pohađati i učitelji hrvatskoga kao inoga jezika koji se žele usavršavati u području ovladavanja inim jezikom sudjelujući u nastavi i pohađajući predmet koji je samo njima namijenjen.


O. ORGANIZATORI


Sveučilište u Zagrebu – Zagrebačko je najstarije sveučilište u Hrvatskoj i jedno od najstarijih u Europi. Njegova povijest počinje 23. rujna 1669. kada su diplomom rimskoga cara i ugarsko-hrvatskoga kralja Leopolda I. tadašnjoj isusovačkoj Akademiji u slobodnome i kraljevskome gradu Zagrebu priznati status i povlastice sveučilišne ustanove. Danas Sveučilište u Zagrebu ima 29 fakulteta, 3 umjetničke akademije i Sveučilišni centar Hrvatski studiji.


Hrvatska matica iseljenika – Hrvatska matica iseljenika (HMI) utemeljena je 1951. godine kao središnja nacionalna ustanova koja skrbi o očuvanju identiteta, jezika i kulture hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske posebnim kulturnim, obrazovnim, nakladničkim, informativnim, sportskim, humanitarnim i drugim programima.


1. AKADEMSKI JEZIČNI PROGRAM


Akademski program obuhvaća 120 školskih sati nastave, 105 sati obavezne nastave, u što je uključena i terenska nastava, te 15 sati dodatne nastave (jedan školski sat traje 45 minuta).

25-30 sati tjedno (uključujući dodatnu nastavu)

120 sati (uključeni ispiti) tijekom 4 tjedna


1.1. Jezična nastava


Obavezna nastava – Polaznici imaju pet sati obavezne nastave jezika dnevno, pet dana u tjednu – od ponedjeljka do petka. Jezičnu nastavu čine posebni gramatički sati, lektorski sati na kojima se uči i vježba gramatika, proširuje rječnik, razvijaju komunikacijske sposobnosti te sati koji su usmjereni na pojedine jezične vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govorenje.

Dodatna nastava – Nakon petoga sata organizira se dodatna nastava (1 sat dnevno). Ona je sadržajno prilagođena potrebama i zanimanju polaznika (ciljano se vježbaju određena područja hrvatskoga jezika), a na nju se polaznici odlučuju prema osobnoj želji i preporuci nastavnika.

Sastavni je dio nastave škola u prirodi koja se organizira na izletima u Hrvatsko zagorje i Plitvička jezera.

Nastavne obaveze – Od polaznika se očekuje obavljanje svih nastavnih obveza (redovito pohađanje nastave, pisanje domaće zadaće, izrada projektnih zadataka) te nabava knjiga i priručnika prema preporuci nastavnika.


1.2. Razine znanja hrvatskoga


U Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture znanje hrvatskoga jezika dijeli se na tri razine: početnu, srednju i naprednu. Svaka se razina dijeli na tri stupnja (početna P1, P2, P3, srednja: S1, S2, S3, napredna: N1, N2, N3), a postoje i podstupnjevi, koji omogućuju razlikovanje prema vrstama jezičnoga znanja (P1.a, P1.b). Prednost je takvoga razgranatoga stupnjevanja vidljivost napretka u ovladavanju hrvatskim, kao i mogućnost da se povežu sa zajedničkim sustavom (uključujući Europski referentni jezični okvir Vijeća Europe, 2001). Studentima se preporučuje uporaba Europske jezične mape (sa stupnjevima A1-C2). Nastava je prilagođena znanju i interesima polaznika pa se pravi početnici drugačije poučavaju od polaznika s jezikoslovnim interesima (poput studenata slavistike).

Budući da se nastava održava u malim skupinama (najviše 12 polaznika u skupini), ukupan broj skupina uvijek ovisi o ukupnome broju polaznika i njihovu dotadašnjemu znanju.

Pozor: Broj nastavnih skupina ne znači da je toliko različitih nastavnih stupnjeva, jer se ovisno o broju polaznika i njihovu znanju nastava može organizirati u nekoliko nastavnih skupina istoga stupnja znanja.

Podjela u skupine – Nakon što se prijave i uplate školarinu za Sveučilišnu školu polaznici će elektronskom poštom dobiti upitnik, kratki razredbeni test iz hrvatskoga jezika i temu za sastavak. Ispunjene upitnike i testove potrebno je vratiti najkasnije do 12. lipnja 2023. Potpuni početnici trebaju napisati na engleskome da uopće ne znaju hrvatski.

Razina znanja polaznika odredit će se na temelju razredbenoga testa, pisanja kratkoga sastavka i razgovora s nastavnicima.


2. PROGRAM KULTURE


Program iz hrvatske kulture i povijesti sastavni je dio Škole koji organizira Hrvatska matica iseljenika.

Program uključuje:

Predavanja – Održat će se nekoliko predavanja o hrvatskoj kulturi i drugim sastavnicama hrvatskoga identiteta, posebno povijesti.

Stručno vođeni posjeti i razgledi – Uz stručno vođenje organizirani su: razgled središta Zagreba, posjete muzejima, kulturnim i znanstvenim ustanovama te odlasci na kazališne predstave i koncerte.

Studijski izleti – Izleti u Hrvatsko zagorje i Plitvička jezera stručno su vođeni. U sklopu izleta organizirana je i škola u prirodi za sve polaznike.


3. ISPITI


Tjedni jezični ispiti – Svakoga tjedna iz hrvatskoga jezika polaznici pišu pismeni ispit kako bi učitelji mogli pratiti njihov napredak. Tjedni ispiti služe i za navikavanje na ispit kako bi završni bio manje stresan.

Ispit iz Hrvatske kulture – Polaznici koji žele imati u svjedodžbi Sveučilišta u Zagrebu naveden predmet Hrvatska kultura polažu ispit iz kulture u četvrtak, 13. srpnja.

Završni ispiti – Na kraju akademskoga programa polaže se završni ispit iz hrvatskoga jezika. Završni se ispit sastoji od dva dijela: pismenoga i usmenoga.

Pismeni ispit – Pismeni dio čine komunikacijska pitanja, gramatička i sastavak o zadanoj temi. Pismeni će se ispit održati u četvrtak, 20. srpnja.

Usmeni ispit – Slušanje i govorenje ispituje se u petak, 21. srpnja 2023., a usmeni dio uključuje pripremljeni govor i razgovor s ispitnom komisijom.


4. DIPLOME I SVJEDODŽBE


Po završetku Škole polaznici dobivaju različite isprave. Sve su one dvojezične, na hrvatskome i engleskome jeziku. Svečano će se dodjeljivati u petak, 21. srpnja 2023. navečer.

Diploma Sveučilišne škole – Polaznici koji polože ispite dobivaju diplomu Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture. Potpisuju ju rektor i voditelj škole.

Svjedodžba s prijepisom ocjena – Na svjedodžbi se navode upisane ocjene iz predmeta Hrvatski jezik za svaku jezičnu djelatnost posebno: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje. Naveden je i broj odslušanih sati.

Polaznicima koji su položili ispit iz Hrvatske kulture u svjedodžbi se navodi da su 30 sati slušali predmet Hrvatska kultura, pri čemu mogu, ali ne moraju imati upisanu i ocjenu koju su dobili.

Potvrda o ostvarenim ECTS bodovima – Polaznici koji polože oba dijela ispita iz predmeta Hrvatski jezik dobivaju i potvrdu o ostvarenih 8 ECTS bodova ako im je to potrebno za dalji studij. Polaznici za položeni ispit iz predmeta Hrvatska kultura dobivaju 1 ECTS bod.

Potvrda o sudjelovanju – Polaznici koji ne polože oba dijela ispita iz hrvatskoga jezika dobivaju samo potvrdu o sudjelovanju.


 5. PRIJAVE


Polaznik treba ispuniti pristupnicu i poslati je u Hrvatsku maticu iseljenika najkasnije do 26. svibnja 2023. (adresa: Hrvatska matica iseljenika, Trg S. Radića 3, 10000 Zagreb, Croatia, fax. ++ 385 1 61 11 522, e-mail: lada.kanajet@matis.hr).

Pozor: Prijava obvezuje tek kada Hrvatska matica iseljenika primi uplatu od 250 eura za kulturni program, najkasnije do 2. lipnja 2023.


6. ŠKOLARINA


Kako Sveučilišnu školu organiziraju dvije različite i odvojene ustanove: Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska matica iseljenika, uplate trebaju biti plaćene odvojeno.


6.1. Hrvatska matica iseljenika (CHF) – Program kulture: 250 €

Uključeno: registracija, prijam u Hrvatskoj matici iseljenika, turistički materijali o Zagrebu i Hrvatskoj, predavanja iz hrvatske kulture i povijesti, stručno vođeni posjeti muzejima, kulturnim i znanstvenim ustanovama, posjeti kazališnim predstavama i koncertima, studijski izleti u Hrvatsko zagorje (ručak) i Plitvička jezera (trošak ručka snose polaznici), svečana večera.


6.2. Sveučilište u Zagrebu (Uni of Zagreb) – Akademska školarina: 720 €

Uključeno: razredbeni ispit (pismeni prije početka nastave, usmeni prvi dan), obavezni priručnici za nastavu (gramatički i leksički materijali), obavezna jezična nastava (razredna i terenska), otvaranje u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu, dodatna jezična nastava, tjedni i završni ispiti, izdavanje diploma i potvrda, svečana dodjela diploma


6.3. Plaćanje školarine

Školarine za kulturni program (250 €) i akademski program (720 €) treba uplatiti najkasnije do 2. lipnja 2023.


7. SMJEŠTAJ


Smještaj je moguće organizirati u studentskomu domu, i to u dvokrevetnoj sobi. Studentski dom je u nadležnosti Studentskoga centra (kraticom SC) Sveučilišta u Zagrebu koji je posebna, neovisna organizacija te njezina uprava samostalno donosi odluke, rokove i cijene smještaja (dakle, neovisno o Školi). Organizatori Škole samo pomažu studentima koji žele domski smještaj u rezervacijama.


8. PREHRANA


Doručak, ručak i večera nisu uključeni u smještaj u studentskom domu za one koji se odluče za taj smještaj.

Mogući su u studentskoj menzi smještenoj u studentskom naselju gdje se nalazi dom, ali ona zbog ljetnih praznika radi samo do 15. srpnja. U blizini doma ima i drugih ponuda.

U središtu grada gdje se održava nastava ima različitih mogućnosti za prehranu (v. mrežne stranice www.zagreb-touristinfo.hr i dr.).


9. OPĆI UVJETI


Dob – U školu se primaju osobe iznad 17 godina.

Otkaz programa – U slučaju da se za program prijavi manje od 20 studenata, organizatori pridržavaju pravo otkaza programa i eventualna uplata vraća se u cijelosti.

Vraćanje školarine – Školarina se djelomično vraća u slučaju da student ili studentica otkaže sudjelovanje u školi najkasnije do 6. lipnja 2023.


10. VAŽNI DATUMI


26. svibnja 2023. – Rok za slanje pristupnice

  2. lipnja 2023. – Rok za slanje školarina

12. lipnja 2023. – Rok za vraćanje upitnika i prijamnoga testa iz hrvatskoga

26. lipnja 2023. – Svečano otvaranje Škole na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu

13. srpnja 2023. – Ispit iz Hrvatske kulture

20. srpnja 2023. – Završni pismeni ispit (Hrvatski jezik)

21. srpnja 2023. – Završni usmeni ispit (Hrvatski jezik) i dodjela diploma


Za ostale informacije i pristupnicu javite se na adrese:

HRVATSKA MATICA ISELJENIKA / CROATIAN HERITAGE FOUNDATION

Odjel za ovrazovanje i znanost

Lada Kanajet Šimić, prof., voditeljica Odjela

e-mail: lada.kanajet@matis.hr

Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, HRVATSKA / CROATIA

tel: (+385 1) 61 15 116 fax: (+385 1) 61 11 522

www.matis.hr

ili

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture

e-mail: croatianlang@unizg.hr

Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb, HRVATSKA / CROATIA

tel: (+385 1) 469 81 03 fax: (+385 1) 483 06 02 ili (+385 1) 469 81 32

www.unizg.hr


Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!