Glas Hrvatske

16:32 / 17.05.2021.

Autor: Tomislav Šikić

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nudi posao lektorima

Foto: HRT

Foto: HRT

Foto: - / HRT

Mistarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje lektora hrvatskoga jezika i književnosti za akademsku godinu 2021./2022. na stranim visokoškolskim ustanovama u Bratislavi, Budimpešti, Dublinu, Lisabonu, Londonu, Ljubljani, Novom Sadu, Prištini, Punta Arenasu, Rimu, Varšavi i Vilniusu. Svugdje je potreban jedan izvršitelj na određeno vrijeme.

Pristupnici moraju, pored općih uvjeta prema općim propisima o radu, ispunjavati i sljedeće uvjete:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj (kroatistika) ili poslijediplomski sveučilišni studij iz područja kroatistike, za rad na španjolskome govornom području završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti (kroatistika) ili poslijediplomski sveučilišni studij iz područja kroatistike ili španjolskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj, dobro znanje jednog stranog jezika ili jezika zemlje primateljice, najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.

U prijavi na Javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), grad i državu za koju se pristupnik prijavljuje.

Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

životopis,
presliku diplome uz priloženi ovjereni ispis ocjena iz stručnih predmeta;
dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je pristupnik radio na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
dokaz o znanju stranog jezika (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen strani jezik ili preslika potvrde škole stranih jezika), osim za pristupnike kojima je strani jezik bio studijska grupa.
Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Prednost imaju pristupnici s radnim iskustvom u nastavi u srednjoškolskim ustanovama te na visokim učilištima, s radnim iskustvom u nastavi hrvatskog kao stranog jezika te položenim stručnim ispitom.

Pristupnici su dužni pristupiti pismenom testu i razgovoru s provjerom znanja stranog jezika.

Prava i obveze iz radnog odnosa s dosadašnjim poslodavcem izabrani lektor uređuje samostalno, prema općim propisima o radu.

S izabranim lektorom Ministarstvo će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za akademsku godinu 2021./2022., s mogućnošću produljenja do najdulje tri godine u neprekinutom trajanju.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja neposredno u pisarnicu ili poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb.

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!