Glas Hrvatske

06:15 / 02.07.2019.

Autor: Tomislav Šikić

Hrvati u Australiji

(Foto: Središnji državni ured za Hrvate izvan RH)

(Foto: Središnji državni ured za Hrvate izvan RH)

Foto: - / -

U Australiji prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine danas živi oko 126.264 Hrvata i njihovih potomaka što čini 0,6 % stanovništva te zemlje. Australija se ubraja u tradicionalnu useljeničku zemlju koju hrvatski doseljenici nastanjuju već u drugoj polovici 19.stoljeća.

Prvi doseljenici iz Hrvatske koji su većinom bili iz Dalmacije, doselili su na prostor Zapadne Australije. Središte ranoga iseljavanja bio je Perth zajedno s tada jedinom iseljeničkom lukom Fremantle. Osnovne djelatnosti kojima su se Hrvati ondje u početku bavili bile su primarne poput ribarstva i poljoprivrede a postupno su se počeli zapošljavati u rudnicima te su počeli naseljavati i rudarske centre u unutrašnjosti.

Hrvati u Australiji društveno se počinju organizirati od 1910., kada je u Broken Hillu (Novi Južni Wales) osnovana Seljačka stranka, koja je djelovala pod utjecajem braće Radić. Izdavala je bilten Seljačke novosti, a prestala je postojati 1922. U Boulder-Kalgoorlieju u Zapadnoj Australiji osnovano je 1912. Hrvatsko-slavjansko društvo i ubrzo postalo središtem društvenih, kulturnih i političkih djelatnosti. Predsjednik društva bio je Ante Jukić, a tajnik Jure Stela.

Tek nakon Drugoga svjetskog rata uslijed nepovoljnih gospodarskih i političkih promjena povećao se udio iseljevanja prema Australiji i iz ostalih dijelova Hrvatske, premda su i dalje dominantni iseljenici iz priobalnog i otočnog prostora. U drugoj polovici 20. stoljeća znatno je povećan broj hrvatskih iseljenika u Australiji stoga što u tom razdoblju zbog provođenja izrazito restriktivne i selekcijske imigracijske politike opada zanimanje potencijalnih iseljenika za iseljavanjem u SAD, dok je istovremeno Australija širom otvorila vrata političkim izbjeglicama te općenito iseljenicima europskih država. Od 1991. broj Hrvata koji su doselili u Australiju iznosi 30.000 te je od početka 2000. u stalnom opadanju. 

Hrvatski klub hajduk Melbourne (Foto: Damir Posavac)

Hrvatski klub hajduk Melbourne (Foto: Damir Posavac)

Foto: - / -

Statistički podaci

Među službenim statistikama postoje dvije osnovne kategorije kad je posrijedi Hrvatsko porijeklo australskih građana – prvu čine stanovnici Australije rođeni u Hrvatskoj, a u drugu kategoriju uključeni su Australci hrvatskog porijekla prema državi rođenja roditelja. Statistički podaci pokazuju da je 4,6 % Hrvata čiji su roditelji rođeni u Australiji, a 88% Hrvata čiji su roditelji rođeni u inozemstvu. Godine 2001. u Australiji je živjelo 51.909 Hrvata koji su rođeni u Hrvatskoj. Od tog broja bilo je 52,3 % muškaraca i 47,7% žena.

Prema spomenutim podacima najviše Australaca hrvatskoga podrijetla živi u Novom Južnom Walesu (35,5%), zatim u Viktoriji (34,0%) te u Zapadnoj Australiji (12,2%). Čak 80,7% ih ima oba roditelja rođena izvan Australije, svega 6,7% ima oba roditelja rođena u Australiji dok je preostalima jedan roditelj rođen u Australiji, a jedan izvan nje.

Humanitarni ručak i druženje australskih Hrvata (Foto: Damir Posavac)

Humanitarni ručak i druženje australskih Hrvata (Foto: Damir Posavac)

Foto: - / -

Status Hrvata u Australiji

Velika većina Hrvata koji su se iselili u Australiju ima australsko državljanstvo, kao i njihovi potomci te imaju ista prava i obveze kao i svi ostali australski državljani. Dakle, imaju, između ostaloga, biračko pravo/obvezu (glasovanje je obvezatno) uključujući i pravo biti birani na saveznim, državnim i lokalnim izborima. Australija se smatra useljeničkom zemljom te slijedom politike multikulturalizma, uvažavajući multietičnost društva, cjelokupno je funkcioniranje državne uprave i ostalih subjekata usmjereno na osiguranje ravnopravnosti i sprječavanje diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 2012. određeno je da mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu više nisu oslobođene poreza. Između Republike Hrvatske i Australije trenutačno ne postoji sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ali pitanje oporezivanja (od strane RH) australskih mirovina koje primaju hrvatski građani je riješeno te je naša porezna uprava suglasna da se ne oporezuju australske starosne mirovine. To su mirovine koju isplaćuje australska država i za koju su te mirovine socijalna kategorija te ih ni Australija ne oporezuje (za razliku od mirovina koje ljudi dobivaju temeljem uplata koje su njihovi poslodavci uplaćivali u mirovinske fondove tijekom njihova radnog vijeka). Taj drugi vid prihoda nije obuhvaćen tim rješenjem o izuzeću socijalnih mirovina od našeg oporezivanja. 

Hrvatski klub u Sydneyu (Foto: Damir Posavac)

Hrvatski klub u Sydneyu (Foto: Damir Posavac)

Foto: - / -

Hrvatske udruge i katoličke misije

Na području Australije aktivno djeluje više desetaka hrvatskih klubova i društava. Većina ih se nalazi u prostorijama hrvatske zajednice koja ih je uglavnom sama izgradila. Najpoznatiji klubovi i najviše njih nalazi se u Sydneyu, Melbourneu, Perthu i Canberri.

Najistaknutija Folklorna društva:

Zajednica folklornih društava za NSW, Sydney
Folklorna grupa mladi Frankopani, Sydney
HSF Croatia, Canberra
Folklorna grupa mladi Hrvati, Melbourne
Folklorna društvo Hrvatska Zora, Melbourne
Hrvatsko folklorno društvo, Melbounre
HKUD Lado, Geelong
Hrvatska folklorna skupina Lenek, Adelaide
KUD Hrvatski Pleter, Adelaide
Najistaknutije Humanitarne i skrbne organizacije:

Australsko-hrvatske društvene usluge, Melbourne, neprofitna udruga koja pruža pomoć starijim i nemoćnim osobama
Adria Retirement Village, dom za umirovljenike i njegovalište
Adria Village Limited osnovano je 1989. dobrovoljnim radom članova hrvatske zajednice u Canberri, a dom je službeno otvoren 1994.
Naselje kardinala Stepinca (Cardinal Stepinac Village) dom za umirovljenike  i njegovalište

(Foto: Državni ured za Hrvate izvan RH)

(Foto: Državni ured za Hrvate izvan RH)

Foto: - / -

Hrvatska inozemna pastva

Sydney:

HKC Summer HIll (Sveti Antun Padovanski)
HKC St Johns Park (Sveti Nikla Tavelić)
HKC Blacktown  (Gospa Velikog Zavjeta)

Melbourne:

HKC Clifton Hill (Sveti Nikola Tavelić)
HKC Braeside (Duh Sveti)
HKC Ardeer 

Geelong:

HKC Geelong

Adelaide:

HKC Južna Australija HRVATSKI KATOLIČKI CENTAR - ADELAIDE                     

Hobart:   

HKC Hobart 

Perth:

HKC Zapadna Australija (Sveta Ana)

Brisbane:

HKC Brisbane

Canberra:

HKC Canberra & Queenbean HKC Brisbane (Sveti Augustin)

Wollongong:

HKC Wollongong (Marija Kraljica Hrvata)

Newcastle:
HKC Newcastle              

Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika

Australija prva zemlja na svijetu koja je priznala hrvatski kao poseban jezik. Godine 1975. državna postaja SBS počela je emitirati programe na hrvatskome jeziku, a 1989. g. počela je nastava hrvatskog jezika kao izbornog predmeta u srednjim školama.

Australski Hrvati već su 70-ih godina prošloga stoljeća organizirali nastavu hrvatskog jezika u hrvatskim katoličkim centrima i tzv. subotnjim školama. The Suturday School of Community Languages osnovana je 1978. g. odlukom australske vlade, a u sklopu Ministarstva za obrazovanje. Nastava hrvatskog jezika uglavnom je integrirana u redovni školski sustav, a Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH podupire nastavu udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima te organiziranjem stručnog usavršavanja u Australiji ili u Hrvatskoj na tradicionalnom ljetnom seminaru za učitelje pripadnike hrvatske nacionalne manjine i iseljenika. Prva katedra za kroatistiku osnovana je 1983. g. na Macquarie University u Sydneyu. Od 1998. g. na istom sveučilištu otvoren je i Centar za studij hrvatskog jezika. U veljači 2008. godine na Sveučilištu MacQuarie otvoren je Centar za hrvatske studije u svijetu, a riječ je o zajedničkom projektu sa Sveučilištem u Splitu.

U Australiji djeluje ustanova slična Otvorenom sveučilištu u RH, "TAFE“, gdje se organiziraju tečajevi hrvatskog jezika za početnike, ali i za one koji u određenoj mjeri govore hrvatski jezik

Hrvatska nastava koju organiziraju hrvatske zajednice i katoličke misije u inozemstvu:

Tahnički koledž TAFE, Northbridge 
Društvo predavača hrvatskog jezika, Geelong, Victoria
Viktorijina jezična škola, Melbourne
Tečaj hrvatskog jezika za odrasle, Melbourne
Hrvatska škola do 4 razreda, Hrvatski Sportski Centar, Adelaide 
Hrvatska etnička škola do sedmog razreda (Hrvatski Dom), Adelaide
Hrvatska škola u Melbournue
Hrvatska škola u Canberri
Hrvatska škola Blacktown, Sydney
Hrvatska škola Summer Hill, Sydne
Hrvatska škola St.Johns Park, Sydney
Hrvatska škola Bonnyrigg, Sydney

Izdavaštvo i mediji

Domovina
CroExpress
Hrvat (Sydney, Melbourne)
Hrvatski vjesnik, Melbourne
Uz državnu/javnu radio postaju SBS, koja još od 1975. g. emitira programe na hrvatskom jeziku, na području cijele Australije postoji više lokalnih radio postaja u privatnom vlasništvu australskih Hrvata. Tu se ističu Hrvatski Radio Australija u Sydneyu i 3ZZ u Melbourneu, Hrvatski program World Radio, Radio Frementale, Croatian program
Na neovisnom kanalu 31 emitira se tjedna televizijska emisija za hrvatsku zajednicu.
Na području cijele Australije mogu se pratiti i satelitski programi HRT-a, te međunarodni programi Hrvatskog radija (24 sata). 

(Središnji državni ured za Hrvate izvan RH)

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!