(Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)

Djetešce nam se rodilo,
u jasle se položilo,
Isuse mileni, Bože moj,
srce ti dajem da sam tvoj.

Sin Boga Oca i Bog sam,
s neba na zemlju siđe k nam,
Isuse mileni, Bože moj,
srce ti dajem da sam tvoj.

Čista ga Djeva rodila,
i svojim mlijekom dojila,
Isuse mileni, Bože moj
srce ti dajem da sam tvoj.

Isus mu ime Otac da,
da nas otkupi, posla ga,
Isuse mileni, Bože moj,
srce ti dajem da sam tvoj. 

Božićna Poetska četvrt

Božićna Poetska četvrt

18:24