Dr. marta Račić (Foto: screenshot/YouTube) Dr. marta Račić (Foto: screenshot/YouTube)

2016. godine Marta Račić istraživala je u Mundimitru u Italiji, razgovarajući s brojnim pripadnicima hrvatske manjine, ali i ljudima koji nisu hrvatskoga podrijetla. Cilj joj je bio pronaći važna obilježja identiteta te doznati kako manjina sama sebe vidi i kako je gledaju drugi.

Opstanak moliških Hrvata koji govore dijalektom koji nazivaju "na našo" prema mišljenju Marte Račić je ugrožen. - Razlog tome je malobrojnost manjine koja sveukupno broji 1700 pripadnika u tri sela. Osim toga, djeca više ne uče svoj materinski jezik kod kuće u obitelji. No, poziztivna je činjenica da su se moliški Hrvati jako dobro prilagodili novim tehnologijama i mogućnostima suvremenoga života kako bi artikulirali svoje teme - smatra Račić.  

Dijalekt "na-našo" postao je jezik umjetničkoga stvaralaštva, tvrdi znanstvenica. Vidi se da sve više ljudi pa i mladi, koristi moliškohrvatski u umjetnosti ili pisanju pjesama. Mundimitar je, primjerice, postao grad pjesnika, dodaje Račić, posebno spominjući zakladu "Augustina Piccoli" koja izdaje knjige i organizira svake tri godine literarno natjecanje.

(Foto: screenshot/YouTube)

- Pjesništvo izražava kolektivno sjećanje i kolektivne emocije manjinske zajednice. Te pjesme govore o važnim temama za manjinu, poput jezika, grada ili odlaska. To znači da se kolektivna svijest neće zaboraviti jer ona živi krez pjesme - kaže Marta Račić.

Moliški Hrvati prošle su godine obilježili 500. obljetnicu doseljenja u Italiju. Tom su prilikom organizirali različite priredbe. Znanstveni institut gradišćanskih Hrvata u Trajštofu povodom toga jubileja održao je predavanje znanstvenice Sanje Vulić o moliškim Hrvatima.

Moliški Hrvati su potomci Hrvata iz makarskoga primorja, koji su se početkom 16. stoljeća kao i gradišćanski Hrvati iselili iz stare domovine, iselivši preko mora na zapad u južnu Italiju.

(https://volksgruppen.orf.at)