Prof.dr.sc. Nadi Bodiroga - Vukobrat. (Foto: snimka zaslona) Prof.dr.sc. Nadi Bodiroga - Vukobrat. (Foto: snimka zaslona)

Nada Bodiroga rođena je u Mostaru, ali je tijekom rata izbjegla u Rijeku gdje je predanim radom i velikim naporima uvelike pomogla ovoj lokalnoj zajednici i postavila je na europsku kartu gradova. 

- Priznanje se dodjeljuje  za inovativnost znanstvenih projekata i istraživanja koja su ucrtali Rijeku na pravnu kartu Europe - navodi se u odluci o priznanju prof. Nadi Bodirogi koju potpisuje predsjednik Gradskog vijeća Rijeke Andrej Poropat.

Uz angažman na Pravnom fakultetu u Rijeci, kao i angažmane na najvećim europskim visokoobrazovnim institucijama, dr. Bodiroga je sudjelovala u izgradnji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u institucionalnom smislu, te je pokušavala što više ga približiti europskim institucijama i standardima.

Kao jedan od najboljih pravnih stručnjaka u Hrvatskoj, sudjelovala je u kreiranju brojnih zakonskih rješenja koja su ovu zemlju uvela u Europsku uniju, a nebrojno puta je bila angažirana i na procesima prenošenja tih iskustava u Bosnu i Hercegovinu. 

Nakon višegodišnje borbe sa teškom bolesti, prof.dr. Nada Bodiroga preminula je prošle godine u ožujku.