Fra Ljubo Krasić. (Foto: HMI/ snimka zaslona) Fra Ljubo Krasić. (Foto: HMI/ snimka zaslona)

Zasluge fra Ljube Krasića najviše se ogledaju u pokretanju hrvatskih prosvjetnih organizacija u emigraciji s ciljem promicanja hrvatskog jezika i kulture u Sjevernoj Americi u razdoblju hladnoratovske podjele svijeta u okviru zapadnih demokratskih društava. Fra Krasić je u hrvatskim katoličkim misijama sustavnoradio na širenju hrvatskoga jezika i kulture u anglofonome svijetu, uz sve složene župske obveze kako u Sjedinjenim Američkim Državama tako i Kanadi.

Uz brigu o učenicima i studentima, brinuo se i o izobrazbi nastavnika. Anglofonu sredinu obogatio je organizacijom hrvatskih škola, tiskanjem udžbenika, časopisa i knjiga.

Rođen je 18. ožujka 1938. u Čitluku, u Hercegovini, pohađao je franjevačku gimnaziju u Visokom, a studij filozofije i teologije u Sarajevu, Zagrebu i Rimu. U franjevački red stupio je 1957. godine, a svećeničko ređenje bilo je 1964. u Širokome Brijegu. Iz Širokog Brijega  otišao je u Švicarsku, u Zürich, gdje je uspostavio hrvatsku katoličku misiju, ali i razvio vrlo živu svećeničku i nacionalnu djelatnost.

Dolaskom u SAD 1974. godine, fra Ljubo postaje pomoćnim župnikom u župi sv. Ćirila i Metoda u New Yorku, a samo godinu kasnije imenovan je ravnateljem Hrvatskoga etničkog instituta u Chicagu, ali se iduće 1976. godine vraća u Mostar gdje radi sa studentima. Godine 1977. ponovno je u Americi, sada trajnije u Chicagu, gdje nastavlja rad na Hrvatskom etničkom institutu, uz redovite i mnogobrojne poslove u župi sv. Jeronima u istom gradu. Od 1980. do 1987. župnik je u Sudburyju u župi gdje su vjernici Hrvati skupa s fra Ljubom kupili krasnu crkvu i nazvali je crkvom sv. Marka.

Poslije toga odlazi u Norval gdje je imenovan upraviteljem Hrvatskog centra u Norvalu gdje je djelovao osam godina, od 1987. do 1995. godine.

Nakon 1995. ponovno je obnašao dužnost direktora Hrvatskoga etničkog instituta u Chicagu. Fra Ljubo Krasić uređivao je izdanja Hrvatskog kalendara od 1997. do 2005. godine. Iznimno su vrijedna jer su u njima obrađene hrvatske župe u Americi i Kanadi.

Za širenje hrvatske prosvjete i kulture te za doprinos hrvatskog školstva u svijetu fa Ljubo Krasić odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića 1995. godine.