Foto: dhk.hr Foto: dhk.hr

Pjesnička zbirka sastoji se od četiri ciklusa: "Opažanja iz zasjede", "Ljudi koji i jesu i nisu", "Tupi lupanj smrti" i "Nerazasute rime". Ključni motivi pjesničkog izraza Vinka Grubišića sažimaju se u otkrivanju sebe, svijeta u kojemu živimo, egzistencijalnim pitanjima te percepciji stvarnoga doma.  

Grubišić je dosad objavio pet zbirki poezije, jezikoslovna djela, uz školske i sveučilišne priručnike, brojne književne eseje iz hrvatske i svjetskih književnosti, prijevode kazališnih i književnih djela. Objavljivao je u raznim hrvatskim i stranim publikacijama te sudjelovao u predavanjima na više od četrdeset međunarodnih simpozija. S Vladimirom Bubrinom suurednik je hrvatskog godišnjaka na engleskom jeziku Journal of Croatian Studies, koji objavljuje Hrvatska Akademija Amerike (Croatian Academy of America).

Za svoj književni i kulturni rad Vinko Grubišić je dobio nagradu Hrvatske Revije za poeziju 1971., a 2003. zlatnu medalju Kraljice Elizebeth II. (Queen Elizabeth II' Golden Jubilee Medail) za kulturni doprinos Kanadi. S Vladimirom Bubrinim 2012. dobio je nagradu Društva hrvatskih književnika Davidias te iste godine nagradu Matice hrvatske Stolac Hrvatski stećak . God. 2013. dobio je nagradu na Sarajevskom sajmu knjiga za dvojezčnu antologiju Krilati pjev, za najbolji prijevod godine.  Od 2016. dopisni je član HAZU.