Miroslava Hadžihusejnović Valašek i Josip Bratulić (Foto: Mirjana Žugec Pavičić) Miroslava Hadžihusejnović Valašek i Josip Bratulić (Foto: Mirjana Žugec Pavičić)

Na zagrebačkim Pasionskim baštinama u proteklim godinama održano je 500 priredbi na temu muke Kristove kao nepresušnoga nadahnuća u umjetnosti i tradicijskim običajima. Posebnost manifestacije zrcali se i u programima koje izvode i Hrvati izvan domovine pa je na svečanosti otvorenja nastupila ženska pjevačka skupina "Prelje" Hrvatskoga kulturnog centra Bunjevačko kolo iz Subotice pod vodstvom Senke Horvat

Izveli su svoje stare hrvatske korizmene napjeve uz tekst iz knjige Tomislava Žigmanova "Bunjevački put križa" koji je interpretirao predsjednik Centra i član Hrvatskoga nacionalnog vijeća Lazar Cvijin

Na svečanosti je dodijeljena nagrada za životno djelo Miroslavi Hadžihusejnović Valašek koja je do svojih ratno-stradalačkih dana 1992. godine bila u Osijeku. Tada je odlučila preseliti svojoj djeci u Zagreb, a slijedeće godine postaje vanjska suradnica Hrvatskoga radija za koji je na terenu sakupila više od  4000 primjera folklorne i crkvene pučke glazbe iz Slavonije, Baranje, Srijema, Gorskog Kotara, Korduna, Like i Banovine. 

U isto vrijeme surađuje i s Hrvatskom televizijom, udrugom Pasionska baština,  vodi projekte Ministarstva kulture (Šetana kola, Starogradske pjesme u Slavoniji i Srijemu, Crkveno pučko pjevanje u Baranji, Crkveno pučko pjevanje u Slavoniji i Srijemu, Tradicijske nabožne pripovjedne pjesme), na terenu osniva KUD-ove, radionice svjetovne i crkvene popijevke i folklorne smotre. 

Gospođa Hadžihusejnović Valašek bavi se istraživanjem slavonske tradicijske i suvremene svjetovne i crkvene pučke glazbe i običaja: dječjega folklora, povijesti slavonske glazbe, starogradskih pjesama, pjevanih balada u šetanim kolima, crkvenih pučkih pjesama iz Baranje, Slavonije i Srijema. Objavila je tri notne zbirke: Pjesmom na Vezove, Starogradske pjesme i plesovi i Kada vrime slavno dođe, Crkvene pučke popijevke baranjskih Šokaca. 

Objavila je 70-ak znanstvenih i stručnih radova u zbornicima i godišnjacima, 10-ak CD-ova, trostruki album "Hrvatske pučke crkvene pjesme" i sudjelovala je na više od stotinu  znanstvenih i stručnih skupova i simpozija. 

U pripremi su notne zbirke: Tradicijske nabožne pripovjedne pjesme Slavonije i Srijema, Crkvene pučke popijevke Požeške biskupije, Folklorna glazba slavonske Podravine i Hrvatske pjesme u franjevačkim kantualima 18. stoljeća u Slavoniji i Srijemu. 

Članica je stručnih udruga i društava: Hrvatskoga etnološkog društva, Hrvatskoga muzikološkog društva, Hrvatskoga društva skladatelja, Matice hrvatske, Udruge Šokadija, osnivačica je i predsjednica udruge "Koraci baštine" koja potiče i organizira terenski rad na dokumentaciji tradicijske folklorne glazbe, posebno među nositeljima treće životne dobi. Nagradi za životno djelo Milovan Gavazzi  Hrvatskoga etnološkog društva pridružuje istovjetno priznanje respektabilne korizmene manifestacije Pasionske baštine. 

M. Hadžihusejnović Valašek o nagradi

M. Hadžihusejnović Valašek o nagradi

3:05