Jadranka Gvozdanović (Foto: digi.ub.uni-heidelberg.de) Jadranka Gvozdanović (Foto: digi.ub.uni-heidelberg.de)

Ugledna hrvatska slavistica Jadranka Gvozdanović svrstava se među vodeće hrvatske slaviste i lingviste koji djeluju u inozemstvu. Povelju o dopisnom članstvu nedavno joj je u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti uručio predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić.

Prva Seniorprofessorin na Sveučilištu u Heidelbergu

Od 2003. redovita je profesorica na Odsjeku za slavistiku Sveučilišta u Heidelbergu, a bila je i profesorica na Sveučilištu u Mannheimu te na Sveučilištu u Amsterdamu. Trenutno je članica Senata Sveučilišta u Heidelbergu i povjerenica za pitanja ravnopravnosti toga sveučilišta. Prošle godine dobila je počasnu titulu Seniorprofessorin, a to je titula koja se dodjeljuje samo iznimnim profesorima. Time je postala prva nositeljica te titule na Fakultetu za suvremene jezike i književnosti toga Sveučilišta. 

Jadranka Gvozdanović (Foto: digi.ub.uni-heidelberg.de)

Jedna od najsvestranijih lingvistica

Gostovala je kao predavačica na mnogobrojnim svjetskim sveučilištima, od Los Angelesa, New Yorka do Moskve i Kiela. Za svoj je rad dobila važna priznanja, među kojima se ističe nagrada za najbolju knjigu u slavenskoj lingvistici Američkog društva predavača slavenskih i istočnoeuropskih jezika za knjigu "Celtic and Slavic and the Great Migrations". Kao znanstvenica je ostvarila važne rezultate u nizu filoloških disciplina: slavistici, kroatistici, indoeuropeistici, dijakronijskoj lingvistici i jezičnoj tipologiji. Također je istaknuti stručnjak za hrvatsku i slavensku akcentologiju te proučavanje jezične tipologije.

Do sada je objavila tri samostalne znanstvene monografije i šest knjiga kojima je bila urednica te 97 znanstvenih i stručnih članaka na hrvatskom, slovenskom, ruskom, njemačkom, nizozemskom i engleskom jeziku.