(Foto: screenshot/Radio Dux) (Foto: screenshot/Radio Dux)

Koji je Vaš životni moto? 

Radi dobro – dobrim će ti se vratiti.

Kako vidite uspješnu ženu? 

Uspjeh sam po sebi ne znači ništa, na bilo kojem polju, ako iza toga uspjeha ne stoji temeljan rad i realna procjena pri donošenju odluka, koji najčešće određuju ishod zadanih ciljeva. Morate biti nadahnuti iskrenim i časnim motivima, jer jedino je takav uspjeh dostojan poštovanja i počasti. I kao što izreka kaže: "Poštena čovjeka počast krasi, a nepoštenog žigoše".

I pored toga što su žene, prema statistici, odavno premašile polovicu svjetske populacije, ključne poluge u društveno-političkome životu su i dalje, dominantno, u rukama muškaraca.

Gotovo da ni jedna zemlja u svijetu nije napravila diskontinuitet kada je u pitanju negativno povijesno nasljeđe vezano za status i položaj žene u društvu.

Iako postoje određeni pomaci, ni crnogorsko društvo ni u kvantitativnom niti u kvalitativnom smislu ne vrednuje dovoljno ulogu žene u društvu. 

Često naglašavam da je Hrvatska građanska inicijativa jedina politička stranka u Crnoj Gori koja ima ženu na čelu stranke. Mi smo očit primjer da žena može biti predsjednica, ministrica, poslanica, i članica najviših stranačkih tijela.

Zato se kao žena, kao ministrica u Vladi i kao predsjednica parlamentarne stranke zalažem za veću zastupljenost žena u političkom životu, jer, iako su učinjeni pozitivni pomaci izbornim zakonom, ne znači da je zastupljenost žena apsolutno osigurana postojećom kvotom od 30%. To je zamka na koju se, u konačnici, ne  smije pristati, nego stalno raditi na stvaranju što kvalitetnijih uvjeta za napredovanje i osnaživanje žena u politici.  S obzirom na činjenicu da nas je brojčano više u ukupnom stanovništvu, onda je sasvim prirodno da takav omjer zastupamo i u praksi. 

Svakako da za nedovoljan broj žena, sudionica u kreiranju politika, krivca treba tražiti upravo i među samim ženama. Problem se, čini se, javlja u percepciji žene prema drugoj ženi. Često, još uvriježeno tradicionalno nasljeđe, ženu stavlja u okvir iz kojih ona "ne smije" ili "ne umije" iskoračiti.

No, uvjerena sam da dolazi vrijeme kad će se žene početi, bez obzira kojim organizacijama pripadaju, još snažnije povezivati jedne s drugima, kako bi zajedničkim aktivizmom utjecale na poboljšanje i unaprjeđenje pravnoga okvira ženskih prava, kao i što veću zastupljenost na svim razinama odlučivanja.

Takav pristup je preduvjet za ostvarivanje demokracije u punome smislu, rodne ravnopravnosti i vladavine prava, kao preduvjeta za integraciju naše države u zajednicu europskih naroda.   

(Foto: screenshot/Radio Dux)

Marija Vučinović ministrica je bez portfelja u Vladi Crne Gore. Rođena je 30. siječnja 1958. godine u Rijeci. Završila je tehnički fakultet u Rijeci – odsjek brodogradnje i stekla zvanje diplomiranoga inženjera brodogradnje. Šesnaest godina radila je u Jadranskome brodogradilištu u Bijeloj u konstrukcijskome uredu na poslovima glavnoga konstruktora i rukovoditelja ureda. Od osnivanja Hrvatske građanske inicijative 2002. godine, uključuje se u politički rad HGI-ja i biva izabrana za potpredsjednicu stranke. Od 2005. godine obavlja dužnost predsjednice stranke. Po automatizmu funkcije koju obavlja u političkoj stranci članica je Hrvatskoga nacionalnog vijeća. Bila je članica Hrvatsko-crnogorskog međudržavnog savjeta. Radila je kao tehnička direktorica u Javnome poduzeću Vodovod Tivat. Od 4. prosinca 2012. godine obavlja funkciju ministrice bez portfelja u Vladi Crne Gore. Od 1981. godine udana je i živi u Lepetanima. Majka je kćeri Dunje i sina Davora.

(Radio Dux)