(Foto: Središnji državni ured za Hrvate izvan RH) (Foto: Središnji državni ured za Hrvate izvan RH)

Hrvati u Crnoj Gori imaju priznat status nacionalne manjine te je po Ustavu Crne Gore u službenoj upotrebi hrvatski jezik.

Hrvatska građanska inicijativa (HGI) je prva politička stranka s hrvatskim nacionalnim predznakom, a predsjednik HGI-a Adrian Vuksanović parlamentarni je zastupnik.

Hrvatsko nacionalno vijeće u Crnoj Gori sa sjedištem u Tivtu brine o zaštiti prava i promoviranju interesa hrvatske nacionalne manjine na prostoru Crne Gore. Predsjednik HNV-a je Zvonimir Deković.

Kao korak u izgradnji još čvršćih i intenzivnijih odnosa, potpisan je Sporazum o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj. Potpisivanjem navedenog Sporazuma osigurava se kvalitetno ostvarivanje svih manjinskih prava Hrvata u Crnoj Gori i Crnogoraca u Republici Hrvatskoj na temelju čega je ustrojen Međuvladin mješoviti odbor za zaštitu manjina između Republike Hrvatske i Crne Gore. Posljednja, 2. sjednica MMO održana je u Zagrebu 24. svibnja 2017.

Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u prosincu 2017. godine, a predstavnik hrvatske manjine iz Crne Gore u ovom 2. sazivu Savjeta je Adrian Vuksanović.

Krovna udruga Hrvata u Crnoj Gori je "Dux Croatorum", a uz nju aktivno je i Hrvatsko građansko društvo Crne Gore. Obje udruge rade na promicanju i predstavljanju interesa Hrvata u Crnoj Gori, očuvanju i razvijanju svijesti o identitetu, njeguju i razvijaju kulturnu baštinu Hrvata u Crnoj Gori. Bokeljska mornarica 809. je memorijalna organizacija sa sjedištem u Kotoru, koja je izvorno utemeljena kao najstarija bratovština pomoraca na Jadranu i jedna od najstarijih na svijetu. Uz mornaricu neizostavno se veže Kolo svetog Tripuna kao tradicija bokeljskih Hrvata.

(Foto: Središnji državni ured za Hrvate izvan RH)

Uz navedene, djeluje još nekoliko udruga s hrvatskim predznakom, a svima je zajednički cilj - zaštita i ostvarivanje prava koja Hrvatima kao autohtonoj manjini pripadaju sukladno međunarodnim dokumentima i demokratskim standardima.

Od 2004. godine u Kotoru i Tivtu održava se nastava hrvatskoga jezika i kulture u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Nastavu izvodi učitelj upućen od  Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u prostorijama osnovnih škola u Tivtu i Kotoru. Jednako tako, pokrenuta je inicijativa da se nastava hrvatskoga jezika integrira u crnogorski obrazovni sustav.  

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore izdaje časopis "Hrvatski glasnik", koji izlazi dvomjesečno s ciljem afirmiranja suživota, nacionalne, kulturne, duhovne i vjerske tolerancije kao i jačanja veza između Republike Hrvatske i Crne Gore.

2009. počeo je s radom hrvatski radio Radio Dux. Za opremanje i obuku Radio Duxu pružila je pomoć Hrvatska radio televizija – Hrvatski radio. Utemeljitelji  Radio Duxa su krovna udruga Hrvata Crne Gore "Dux Croatorum" i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore, a radio je pokrenut  u interesu očuvanja hrvatskog identiteta, promoviranja povijesne i kulturne baštine i zaštite prava i interesa Hrvata kao manjinskog i  autohtonog naroda u Crnoj Gori. On je ujedno jedini manjinski radio u Crnoj Gori.

(Foto: Pixabay)

Govoreći o položaju Crkve i katoličanstva u Boki, važno je spomenuti da je Bokokotorski zaljev, "Zaljev hrvatskih svetaca", jedno od izvorišta hrvatske kulture i povijesti. Katedrala sv.  Tripuna  iz  1116. godine,  brojne crkve i spomenici neprocjenjive su vrijednosti, ujedno i dokaz dvanaeststoljetne prisutnosti Hrvata na tom prostoru.