Foto: screenshot/hrvatskarijec.rs Foto: screenshot/hrvatskarijec.rs

O franjevcu Stjepanu Beatu Bukincu hrvatski povjesničar Robert Skenderović govori kao "prvom zrelom povjesničaru bačkih Hrvata i u tome smislu utemeljitelju istraživanja povijesti bačkih Hrvata u hrvatskoj historiografiji". Njegova doktorska disertacija "O ulozi Franjevaca u seobama hrvatskog naroda u XVI. i XVII. stoljeću : disertacija iz sv. Teologije" predstavlja osnovu za istraživanje migracija Hrvata u Bačkoj i povratak katoličanstva na to područje. 

- Beato Bukinac pripada naraštaju bačkih Hrvata koji su se nakon pridruživanja bačkih samostana Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda 1923. odlučili za franjevački red i krenuli na školovanje u Hrvatsku. Njegov kasniji odlazak na doktorski studij u Rim pokazuje da je bio među najdarovitijim novacima u generaciji. Prilikom izbora teme doktorata Bukinac je odlučio povezati svoju ljubav prema franjevačkom redu i suzavičajnim bačkim Hrvatima - objašnjava Skenderović.

O obrani doktorske teze pisale su i Subotičke novine od 28. srpnja 1939. godine. 

- Bački Hrvati su ponovo dobili u svoje redove odličnog kulturnog radnika u osobi vlč. o. Bukinca. Naime 6 o. mj. kako je javno obranio svoju učenu historijsku radnju na rimskom papinskom Univerzitetu ’Antonianumu’ podijeljen mu je doktorat. Teza nosi naslov: ’Uloga Franjevaca u iseljavanju Hrvata u Bačku i njihov pastoralni rad’. Na obrani disertacije među mnogobrojnom publikom pogotovo su sa zanimanjem pratili obranu Hrvati, koji su bili prisutni u ne malenom broju. Među prisutnima su bili i profesori Univerziteta Dr Balić poznati učenjak po cijelom franjevačkom svijetu, dr Jelačić takodjer profesor istoga Univerziteta Mandić, i drugi. O. Bukinac na očito zadovoljstvo sviju sa izvanrednom mirom i spremnošću je rješavao sve objekcije tako da je iza svršene obrane sam Rektor sa punim priznanjem čestitao mladom doktoru i poželio daljni plodonosni rad u svojoj dragoj domaji. Svim čestitkama i Subotičke Novine se posebnim simpatijama priključuju. Iza kako će dr Bukinac publicirati svoju tezu Subotičke Novine će se osvrnuti na nju u većem prikazu - donosi se u njihovom komentaru. 

Mladi bački svećenik po povratku iz Rima krenuo je na odsluženje vojnoga roka te po završetku 1940. godine dobio je posao profesora vjeronauka u muškoj realnoj gimnaziji u Karlovcu. Bukinac je pet godina kasnije optužen da je prijavljivao učenike koji su simpatizirali s partizanskim pokretom te osuđen na smrt. Pojedinosti o njegovom životu pročitajte u osvrtu Vladimira Nimčevića na portalu Hrvatska riječ.