foto: Glas Hrvatske foto: Glas Hrvatske

Promina u Dalmatinskoj zagori od osiromašene i devastirane općine nakon Domovinskoga rata postala je po svim mjerilima atraktivna za život i doseljavanje. U čemu je njihova tajna i kako su u dvadesetak godina uspjeli preokrenuti i mnoge trendove? 

- Općina se u svom razvoju usmjerava na iskorištavanje mineralnih sirovina, ruralni turizam te razvoj OPG-ova - objašnjava načelnik Tihomir Budanko.

Vinogradi u Promini (Foto: Glas Hrvatske)

Za prijavu na Europske fondove, Prominjani su najprije trebali riješiti pitanje vlasništva nekretnina uključenih u natječaje, što su većim dijelom i učinili, čime su osigurali velika sredstva -  dosad više od 18 milijuna kuna.

Kao jedan od najvećih već ostvarenih projekata načelnik Budanko ističe tursitičku cesta uz kanjon rijeke Krke koja povezuje nekoliko naselja i pokazala se kao puni pogodak za domaće, ali i turiste. 

Kanjon Krke u Promini (foto: Glas Hrvatske)

- U općini nema nezaposlenih, a neće ih biti ni ubuduće jer je što u pripremi, a što u provedbi već dvadesetak projekata - ističe načelnik Budanko.

Nekadašnja područna škola u Promini pretvorena je u multifunkcionalni Kulturni centar, a za obnovu zgrade iskorišten je europski novac. Riješeno je pitanje vlasništva još dviju bivših škola koje se pripremaju za sljedeći paket EU sredstava, a u njima planiraju smještaj lovačkoga i vatrogasnoga doma te Interpretacijskoga centra. Zahvaljujući Europi s gotovo sedam milijuna kuna u jednoj od bivših škola gradi se i dječji vrtić pa najmlađi stanovnici općine više neće biti podstanari u Osnovnoj školi. U tijeku je i gradnja Poduzetničke zone.

Načelnik Općine Promina Tihomir Budanko

Načelnik Općine Promina Tihomir Budanko

9:52