(Foto: Tanja Rau) (Foto: Tanja Rau)

Kao što su Hlebine izvor hrvatske i podravske naive, tako se Šolta, prema liku i djelu slikara Eugena Buktenice Đenka, koji je stvarao uz bok glasovitim imenima Podravine, smatra izvorom dalmatinske naive. Njegov rad nastavio je Vicko Buktenica te umnogome ojačao suradnju s Hlebinama povezavši svoju Likovnu udrugu koja nosi Đenkovo ime s Udrugom hlebinskih slikara i kipara naive. Tu su inicijativu podržale obje lokalne samouprave – Općina Šolta i Općina Hlebine, a posebni dar - "Pisanicu od srca" otoku Šolti, poduprla je Koprivničko-križevačka županija i njezina Turistička zajednica.

U Grohotama na Šolti, na svečanom otkrivanju Pisanice bila je i novinarka Radio Splita Ivona Jakić, a o dojmovima je razgovarala sa šoltanskim načelnikom Nikolom Cecićem Karuzićem, stručnim suradnikom Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Krešimirom Blažekom, županom Koprivničko-križevačke županije Darkom Korenom, načelnicom Općine Hlebine Božicom Trnski, Vickom Buktenicom, nećakom Eugena Buktenice te sa županom Splitsko-dalmatinske županije Blaženkom Bobanom.

Pisanica od srca na Šolti (autorica: Ivona Jakić)

Pisanica od srca na Šolti (autorica: Ivona Jakić)

6:52

Šoltanska "Pisanica od srca" veliki je poticaj u stvaranju buduće turističke kulturne rute Putovima hrvatske naive, s gornjom nultom točkom u Hlebinama te donjom u Grohotama, na čemu rade obje lokalne samouprave i prijateljske likovne udruge.