Hrvatsko groblje u Cochabambi (Foto: Hrvatsko dobrotvorno društvo iz Cochabambe) Hrvatsko groblje u Cochabambi (Foto: Hrvatsko dobrotvorno društvo iz Cochabambe)

Prvi hrvatski doseljenici stigli su u Boliviju početkom 20. stoljeća. U početku su se nastanili u rudarskom gradu Oruru. Hrvatsko groblje u tome gradu podignuto je 1916. godine i pravi je arhitektonski dragulj. Izgradili su ga hrvatski doseljenici vješti u rezbarenju i obradi kamena, koji su imali vještinu i potrebnu tehniku za rad, budući da velika većina njih došla s otoka Brača.

Rubén Harašić, predsjednik Hrvatskog društva Cochabamba, ističe da je hrvatsko groblje u Cochabambi izgrađeno 1936. godine i u potpunosti je preuređeno.

- Želim dati mali povijesni osvrt na naše groblje koje se počelo graditi 1935. godine, zahvaljujući donaciji tadašnjem Jugoslavenskom društvu, na dijelu zemljišta koje je bila u vlasništvu gradskog groblja Cochabambe. Gradnja groblja trajala je više od godinu dana, a prve građevine sastojale su se od obodnih zidova, kao i male kapelice. To je učinjeno donacijom svih naših sunarodnjaka. Zahvaljujući naporima koje je uložio naš upravni odbor, 1961. godine postiže se da Poglavarstvo Cochabambe ustupiti trajno ta zemljišta tadašnjem Jugoslavenskom dobrotvornom društvu. Sljedećih godina zvalo se Jugoslavensko groblje. Međutim, 1990. godine, zbog događaja koji su dobro poznati i zahvaljujući činjenici da je velika većina emigranata u Cochabambi bila hrvatskog podrijetla, odlučeno je da se ime Jugoslavensko groblje promijeni u Hrvatsko groblje - govori Ruben Harašić.

--- BEZ NASLOVA ---

Hrvatsko groblje u Cochabambi/Cementerio Croata de Cochabamba (Foto: Hrvatsko društvo Cochabamba/ustupljene fotografije)

8 fotografija

Od 1990. Hrvatsko groblje u vlasništvu je Hrvatskog društva Cochabamba: - Članovi Hrvatskog društva Cochabamba jedini imaju pravo biti pokopani na našem groblju i da bi mogli koristiti njegove usluge trebaju biti dio Društva. Trenutačno imamo približno 400 grobova, od kojih je 350 zauzeto. Spomenuti grobovi održavaju se u najboljem mogućem stanju i pripremaju se na najbolji način, stavljajući cvijeće na svaki od njih prije blagdana Svih svetih, koji je kršćanski, katolički blagdan u cijelom svijetu. Na dan Svih svetih svake godine slavimo misu kao podsjetnik na one koji nisu samo bili članovi naše Društva, nego i dio imigracije koja je stigla u Boliviju, kao iskrena uspomena puno ljubavi prema svima onima koji nam nisu samo dali život, već su i bili istinski imigranti u Boliviji.

Hrvatsko groblje znak je naklonosti i poistovjećivanja koje hrvatski potomci imaju sa svojim hrvatskim roditeljima, bakama i djedovima koji su jednog dana s velikim oduševljenjem stigli u Boliviju: -Od njih smo se naučili ljubavi za našu domovinu Hrvatsku, ljubav koju nosimo u dubini svog srca. Hrvatsko groblje u Cochabambi održava se zahvaljujući donacijama članova hrvatskog društva i nekih ljudi koji ondje imaju pokopanu rodbinu i koji danas žive u negdje drugdje izvan Cochabambe. Stoga zahvaljujući ovim donacijama, kao i Hrvatskom društvu Cochabamba, naše se groblje održava na najbolji mogući način. Imamo čuvara 24 sata dnevno, koji se brine ne samo za održavanje vrtova, nego i za stalno i uredno čišćenje naših grobova. Groblje bi trebalo biti poziv pažnje svima nama koji smo potomci Hrvata, te simbol našeg identiteta i nacionalnosti. Zbog toga pokazujemo svoju veliku naklonost i ljubav prema njemu, održavajući ga u najboljim mogućem stanju - zaključuje Ruben Harašić, predsjednik Hrvatskog društva Cochabamba.