Naslovnica monografije. (Foto: HMI/ screenshot) Naslovnica monografije. (Foto: HMI/ screenshot)

Monografiju će predstaviti recenzentica dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, u ime sunakladnika ravnatelj Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov i stručna suradnica za kulturne projekte i programe Katarina Čeliković, u ime autora radova studenata etnologije i kulturne antropologije magistar Tomislav Augustinčić i glavna urednica prof. dr. sc. Milana Černelić.

Knjiga ''Tradicijska baština, identitet i migracije bačkih Hrvata Šokaca'' nastala je u suradnji Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, FF-pressa i Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Monografija je rezultat etnoloških istraživanja među bačkim Šokcima koje su provodili studenti etnologije i kulturne antropologije Filozofskog fakulteta, u okviru kolegija Prakse terenskih istraživanja.

Studentsko terensko istraživanje. (Foto: screenshot Facebook/ ZKVH)

Od 2014. do 2018. godine vršena su terenska istraživanja, obrada prikupljene građe i priprema radova za objavljivanje. Istraživanja su obavljena u Monoštoru, Beregu, Somboru, Sonti, Baču, Plavni i Vajskoj te u Santovu u Mađarskoj. Radovi studenata govore o različitim temama- od svakodnevnoga života do običaja bačkih Hrvata Šokaca, a nastali su na temelju najnovijih istraživanja na terenu.

Predstavljanje organiziraju Katedra za manjinske kulture i zajednice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju i Klub studenata etnologije i kulturne antropologije.