(Foto: Wikipedija) (Foto: Wikipedija)

Na tri kata, Muzej sadrži dvije do tri tisuće eksponata. Etnografski i rudarski dio sadrži rude i minerale, oruđe i oružje iz Osmanlijskog carstva i kovačke alate. Sastavni dio je i biblioteka, stara i nova. Stara biblioteka s više od deset tisuća naslova koristi se najviše za potrebe istraživanja. Nova biblioteka ima oko 40 tisuća naslova i koristi se više nego stara, a članarina se ne plaća. Naslovi iz nove biblioteke više se koriste danas, tijekom pandemije.

– Imamo više od 120 članova. Najviše su to učenici, koji traže lektire a čitaju i druge naslove – rekla je vodičica Muzeja Natalija Šimunić.

U okviru Muzeja je i misno ruho, franjevačka zbirka. Tu su izloženi dokument Ahdnama i plašt, te najstarija slika u Bosni i Hercegovini. U Muzeju se nalaze i misnice, kaleži, križevi, većinom rad fojničkih majstora.

Muzejska zbirka. (Foto: YouTube/ snimka zaslona)

Kako Šimunić naglašava, Ahdnama je potpisana 28. svibnja 1463. godine u mjestu Milodraž, na području općine Kiseljak. Dogodilo se to u vojnom logoru kad je fratar Anđelo Zvizdović izišao pred sultana i zatražio da zaštiti katolike i franjevce na ovim prostorima, da mogu slobodno ispovijedati vjeru.

– Original dokumenta Ahdnama je u arhivu Franjevačkog samostana, a u Muzeju je izložena kopija tog dokumenta. Izložen je i svileni plašt kojim je, kako se vjeruje, sultan ogrnuo fra Anđela Zvizdovića – dodala je.

Jedna soba Muzeja rezervirana je za numizmatiku i arheološke iskopine iz 12. stoljeća prije Krista. Muzej raspolaže i bogatom galerijom s više od 250 slika, raznih autora.

Muzej poznat diljem svijeta

Kroz Muzej je dosad prošlo dosta posjetitelja, znalo ih je biti i do devet tisuća za godinu. Uslijed pandemije virusa korona bilježe manji broj posjetitelja, uglavnom iz Bosne i Hercegovine.

– Posjećuju nas turisti iz više od 40 država svijeta. U 2019. godini imali smo oko pet i pol tisuća posjetitelja, a 2020. oko tisuću i pol. Pandemija se negativno odrazila na sve, pa i na Muzej – kaže.

Muzej je dio Franjevačkog samostana ''Duha Svetoga'' u Fojnici koji čine još crkva i arhiv. Predmeti koji se nalaze u Samostanu uglavnom su rađeni od fojničkog zlata i srebra, a radili su ih fojnički majstori.

Franjevci su u Fojnicu došli u 14. stoljeću. Prva crkva je bila u gradu Fojnica. Na sadašnju lokaciju, ispod brda Križa, prešli su u 16. stoljeću. U samostanu trenutno živi sedam franjevaca, obavljaju redovne dužnosti za samostan i župu. Crkva je iz 19. stoljeća, urađena po projektu Josipa Vancaša, a iznutra ju je oslikao Josip Oisner 1894.godine. Muzej franjevačkog samostana u Fojnici kandidiran je 2016. za nagradu Europskog muzeja godine, u konkurenciji 60 najboljih muzeja u Europi.

(Izvor: HMS)