(Foto: Ivana Perkovac) (Foto: Ivana Perkovac)

Građa zbornika raspoređena je na 436 stranica i ilustrirana sa 110 fotografija, zrcaleći recentno iseljeničko stvaralaštvo od umjetnosti do znanosti. Sa sažecima na engleskom i španjolskom jeziku, Zbornik 2019. ima osam tematskih cjelina koje se sastoje od 32 samostalna autorska priloga.

Zbornik su predstavili prof. Mijo Marić, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, izv. prof. dr. sc. Božo Skoko, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu, dr. sc. Milan Bošnjak, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, te urednica Vesna Kukavica

(Foto: Ivana Perkovac)

Autori Matičina ljetopisa činjenično ruše stereotipe o našoj dijaspori, predočavajući nam autentični mozaik stvaralaštva hrvatskog iseljeništva 21. stoljeća, čiji naraštaji djeluju izvan domovine u višejezičnim i višekulturnim sredinama razvijenog svijeta.  Građa je raspoređena na 436 stranica i ilustrirana sa 110 fotografija, zrcaleći recentno iseljeničko stvaralaštvo od umjetnosti do znanosti.

Jezični resursi na Mreži u otvorenom pristupu, pozitivne promjene statusa i normi hrvatskoga jezika tijekom posljednjih četvrt stoljeća u fokusu su odabranih autora ovogodišnjeg sveska, a prigodom pete obljetnice uvrštenja hrvatskoga u službene jezike EU – čije izvorne govornike nalazimo na sociolingvističkoj karti svijeta na svim meridijanima.

Iseljenički zbornik 2019. (novinarka Ivana Perkovac)

Iseljenički zbornik 2019. (novinarka Ivana Perkovac)

8:18