(Foto: screenshot/HMI) (Foto: screenshot/HMI)

Uz pozdravnu riječ ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Mije Marića te autora i priređivača projektnih izdanjā dr. sc. Milana Puha iz São Paula, o troknjižju hrvatske zajednice u Brazilu govorili su povjesničari Hrvatskoga instituta za povijest dr. sc. Gordan Ravančić i dr. sc. Darjan Godić.

Dr. sc. Milan Puh, Puljanin s višegodišnjom brazilskom adresom, voditelj je istraživačkoga projekta "Povijest Hrvata i hrvatskog useljeništva u Brazil" u São Paulu od 2015. godine i priređivač knjigā "Hrvatska u Brazilu – iseljeničke priče i priče o useljenju", "Hrvatska u Brazilu do 1918: prva faza useljavanja" i "Hrvatska u Brazilu između 1918. i 1945.: druga faza useljavanja".

(Foto: screenshot/HMI)

Projekt je ostvaren uz financijsku potporu Središnjega državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Na promociji troknjižja znanstvenici su predstavili odabrane društvene i kulturne značajke hrvatske iseljeničke zajednice u Brazilu kroz prošlost i sadašnjost te istodobno ukazali na demografske pokazatelje kao i stvaralačke prinose Hrvata razvitku te najveće i najmnogoljudnije države u Južnoj Americi.

Dr. sc. Milan Puh je profesor hrvatskog jezika i povijesti u Croatiji Sacri Paulistani i u Društvu prijatelja Dalmacije u jedanaestmilijunskoj metropoli São Paulu gdje živi većina brazilskih Hrvata. Znanstveni je suradnik Centra za Slavenske studije Sveučilišta savezne brazilske države Paraná na znanstvenom projektu "Kartografija slavenskih studija u Brazilu: znanstveno-istraživački rad i njegova internacionalizacija".

Hrvatska zajednica u Brazilu ima između šezdeset i osamdeset tisuća pripadnika.

Predstavljanje troknjižja o Hrvatima u Brazilu (novinarka Maja Raguž)

Predstavljanje troknjižja o Hrvatima u Brazilu (novinarka Maja Raguž)

9:42