(Foto: screenshot/deskkultura.hr) (Foto: screenshot/deskkultura.hr)

Cilj tribine i radionice je potaknuti građane na raspravu i promišljanje o prioritetima i porukama kojima će se Republika Hrvatska prezentirati za vrijeme predsjedanja Vijećem Europske unije i statusa Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture, oboje s početkom u siječnju 2020. godine.

Iako oba događaja u prvi plan moraju staviti potrebe svih članica Europske unije, u ulozi domaćina Republika Hrvatska može kroz predsjedanje Vijećem Europske unije upravljati gorućim europskim temama, a kroz inicijativu Europske prijestolnice kulture poticati promišljanja o europskim temama putem kulturno-umjetničkih sadržaja.

Na tribini u Rijeci ponudit će se odgovori na pitanja o tome što točno znači presjedati Europskom unijom, što je potrebno RH da bude uspješni domaćin. Razgovarat će se i o temama koje građani smatraju važnima za promicanje europskog pitanja u RH te koje su prilike za  financiranje projekata organizacija civilnog društva i JLPS-a.

Organizatori tribine su Desk Kreativne Europe – Ured Kultura, Ured za udruge Vlade RH, platforma CROSOL i Rijeka 2020.