Promocija knjige 'pripovidaka' u Subotici

Predgovor knjizi napisala je časna sestra Eleonora Antonija Merković. U njemu stoji: "Ostavimo mudre telefone, kompjutore na čas i pročitajmo koju pripovitku. Kad počnete čitati bit će vam zabavno i sve ćete pročitati; to autor upravo i očekuje. Obnovićete i vi s njim zajedno svoj jezik a mladi će možda i koju novu rič naučiti i tako ćemo čuvati našu lipu ikavicu. Ona je u temelju naše hrvatske kulture ali je postala žrtva političkih dogovora i potisnuta prema zaboravu. Autor ovih pripovidaka je zadivljen ikavicom i tako je čuva od zaborava. Čuvajmo ju i mi, to je i naše blago veoma dragoceno“. 

Promocija će se održati u u dvorani Hrvatskoga kulturnog centra Bunjevačko kolo u 19 sati.