(Foto: Hrvatska matica iseljenika/ screenshot) (Foto: Hrvatska matica iseljenika/ screenshot)

Škola se sastoji od akademske nastave jezika u organizaciji Sveučilišta u Zagrebu te programa kulture u organizaciji Hrvatske matice iseljenika.

Sveučilišnu školu mogu pohađati i učitelji hrvatskoga kao inoga jezika koji se žele usavršavati u području ovladavanja inim jezikom sudjelujući u nastavi i pohađajući predmet koji je samo njima namijenjen.

Program se sastoji od tri razine - jezične, programa kulture te ispita koje polažu polaznici. Akademski program obuhvaća 120 školskih sati nastave, 105 sati obavezne nastave, u što je uključena i terenska nastava, te 15 sati dodatne nastave koja se održava na Sveučilištu u Zagrebu. 

(Foto: Hrvatska matica iseljenika/ screenshot)

Jezična razina dijeli se na početnu, srednju i naprednu. Nastava je prilagođena znanju i interesima polaznika pa se pravi početnici drugačije poučavaju od polaznika s jezikoslovnim interesima (poput studenata slavistike). 

Program iz hrvatske kulture i povijesti sastavni je dio Škole, a program kulture objedinjuje predavanja, stučno vođene posjete te studijske izlete. 

Treća, posljednja razina, obuhvaća ispite. Svakoga tjedna iz hrvatskoga jezika polaznici pišu pismeni ispit kako bi učitelji mogli pratiti njihov napredak. Tjedni ispiti služe i za navikavanje na ispit kako bi završni bio manje stresan. Na kraju akademskoga programa polaže se završni ispit iz hrvatskoga jezika koji se sastoji od dva dijela: pismenoga i usmenoga. Polaznici također polažu ispit iz Hrvatske kulture.

(Foto: Hrvatska matica iseljenika/ screenshot)

Postupak prijave

Za prijavu na Sveučilišnu školu hrvatskog jezika i kulture polaznik treba ispuniti pristupnicu i poslati je u Hrvatsku maticu iseljenika najkasnije do 29. svibnja 2020. (adresa: Hrvatska matica iseljenika, Trg S. Radića 3, 10000 Zagreb, Croatia, fax. ++ 385 1 61 11 522, e-mail: lada.kanajet@matis.hr).

Prijava obvezuje tek kada Hrvatska matica iseljenika primi uplatu od 250 eura za kulturni program, najkasnije do 5. lipnja 2020.

Više informacija o programu i načinima sudjelovanja može se saznati na poveznici.