Dr. Nikola Benčić (Foto: Matis.hr) Dr. Nikola Benčić (Foto: Matis.hr)

Prof. dr. Nikola Benčić će se u predavanju baviti razvitkom jezika gradišćanskih Hrvata s posebnim naglaskom ulogu koju je imala Miloradićeva "Slovnica hervatskoga jezika" koja je izašla 1919. godine. Predavanje je nastavak referata sa simpozija prilikom 100. obljetnice Slovnice Martina Meršića Miloradića, održanog u Kugi 2019.

Akademik, sveučilišni profesor dr. Nikola (Nikolaus) Benčić (Bencsics), rođen 1938. u Velikoj Nardi je jezikoslovac, povjesničar, pedagog, književnik i vodeći stručnjak za literaturu i kulturu Gradišćanskih Hrvata. Školovao se u osnovnoj školi u Nardi. Obitelj mu je prisilno preseljena u Jászberény-Hajtau. Od 1953. do 1956. godine pohađao je Južnoslavensku učiteljsku školu u Budimpešti. Doživio je revoluciju u Budimpešti. Otišao je u Austriju. Tu je 1957. godine maturirao u Gränu, u srednjoj školi za izbjeglice iz Mađarske. Od 1957. do 1962. godine školuje se na sveučilišću u Beču. Završio je slavistiku i povijest. 1963. godine doktorirao je kao prvi Hrvat iz Gradišća na domaću temu: “Žitak, djelo i literaturna uloga Mate Meršića Miloradića”. Od 1963. godine djeluje kao odgojitelj u biškupskom internatu u Željeznom i podučava na biskupskoj privatnoj učiteljskoj školi, kasnije glazbenopedagoškoj gimnaziji Wolfgarten. Podučava i na pedagoškoj akademiji u Željeznom. Od 1972. do 1976. godine vodi Hrvatsko štamparsko društvo. Unutar Hrvatskoga štamparskoga društva utemeljio je Gradišćanskohrvatsku biblioteku, čiji je urednik, a unutar Znanstvenoga instituta ima istu ulogu u znanstvenom odboru Gradišćanskohrvatskih studija ZIGH-a. 1994. godine na njegov se poticaj konstituira se Znanstveni institut gradišćanskih Hrvata čiji je 'motor' i višegodišnji suradnik. Od 1984. do 2007. godine lektor je za literaturu i kulturu gradišćanskih Hrvata na slavistici u Beču. Od 1983. godine dopisni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 

Angažirao se u Hrvatskom akademskom klubu. Kulturni je referent i suutemeljitelj časopisa "Glas". Od 19. svibnja 1988. godine dopisni je član Razreda za filološke znanosti HAZU. Benčićevo doba novih spoznaja mnogo je promijenilo sliku o gradišćanskim Hrvatima. Mnogo je pridonio poznavanju života i djela Mate M. Miloradića. Najkompetentniji je znanstvenik na području književnosti i kulturne povijesti gradišćanskih Hrvata. Djelom Gradišćanskohrvatsko narodno kazališće pridonio je i teatrologiji gradišćanskih Hrvata. Predavao je na Institutu za slavensku filologiju. Bio je mentor mnogim znanstvenicima na bečkoj Slavistici. Autor i urednik je mnogobrojnih knjiga, studija i članaka. Član je Društva hrvatskih književnika u Zagrebu. Bečko sveučilišće proglasilo ga je počasnim profesorom.
(Izvor: http://www.zigh.at/hrv/leksikon/B/bencic_nikola.html)