(Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatsko katoličko sveučilište, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Zadru te Veleučilište Lavoslava Ružičke u Vukovaru u akademskoj godini 2020./2021. osiguravaju posebne upisne kvote za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva, čime se s uspjehom nastavlja jedan od projekata kojima se nastoji povezati mlade Hrvate izvan Republike Hrvatske s domovinom, i to njihovim osobnim dolaskom u Hrvatsku, boljim upoznavanjem hrvatske kulture, jezika i svakidašnjeg života te stjecanjem kvalitetnog obrazovanja.

Dosad su objavljeni natječaji za upis u akademskoj godini 2020./2021. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Sveučilištu u Zadru i Veleučilištu Lavoslava Ružičke u Vukovaru, a uskoro se očekuje objavljivanje natječaja na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Posebna kvota odnosi se na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/2011 i 16/2012): na pripadnike hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država (Republika Austrija, Republika Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Talijanska Republika, Republika Kosovo, Mađarska, Rumunjska, Republika Sjeverna Makedonija, Slovačka Republika, Republika Slovenija i Republika Srbija) i na Hrvate iseljenike u prekooceanskim i europskim državama i njihove potomke.

Za upis studijskih programa u posebnoj kvoti namijenjenoj pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva u akademskoj godini 2020./2021. kandidati se prijavljuju izravno na fakultete. Oni samostalno, prema prethodno objavljenim kriterijima, provode rangiranje ovih kandidata te zadržavaju mogućnost provođenja razredbenog postupka.

Kandidati ne trebaju pristupati Državnoj maturi u Republici Hrvatskoj, nego trebaju dostaviti dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju u državi u kojoj žive. 

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske izradio je tablice s popisom fakulteta, rokovima i specifičnim uvjetima

Na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Zadru te Veleučilišta Lavoslava Ružičke u Vukovaru dostupni su cjeloviti tekstovi natječaja i detaljno navedeni svi uvjeti.

Uz prijavu na željeni fakultet, kandidati koji se odluče koristiti posebnu upisnu kvotu trebaju predati zahtjev za priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije te zahtjev za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu.

Priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije provodi Agencija za odgoj i obrazovanje (inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima) ili Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima). Važno se pravovremeno obratiti se gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen.

Potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Za izdavanje Potvrde potrebni su sljedeći dokumenti:

Prijavni obrazac
Kratki životopis i obrazloženje motiva za prijavu i traženje Potvrde
Preslika valjanih putnih isprava država čiji je državljanin
Dokaz o prebivalištu izvan Republike Hrvatske
Rodni list
Dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu(jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ukoliko sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti:
izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list 
školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika
indeks
radna knjižica
vojna knjižica
vjenčani list
smrtni list
krsni list
rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona
pisana izjava čelnika DM/KU RH ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine. 

Ako se pripadnost hrvatskom narodu dokazuje javnom ispravom pretka, potrebno je dokazati i rodbinsku povezanost te dostaviti rodni list roditelja, odnosno njegovog roditelja pa sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda.

Dokumente potrebne za izdavanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu kandidat može dostaviti osobno, putem pošte ili putem e-pošte: upisne-kvote@hrvatiizvanrh.hr, a originale donosi na uvid prilikom preuzimanja Potvrde.