"Pasionska baština" ide dalje

Program 29. Svečanosti Pasionske baštine: 

 

Nedjelja, 21. lipnja 2020.

Crkva sv. Petra, Vlaška 93, Zagreb, u 20,00 sati 

PASSION CHRISTI, koncert 

Giuseppe Tartini: Adagio cantabile

Renato Rožić: Gudački kvartet Passion Christi op. 36 (2018.) – prva izvedba u Zagrebu

Tomislav Uhlik: Stabat mater - suita iz oratorija. Izvodi: Gudački kvartet Sebastian: 

                        Anđelko Krpan, violina

                        Teodora Sucal Matei, violina

                        Nebojša Floreani, viola

                        Zlatko Rucner, violončelo 

 

Ponedjeljak, 22. lipnja 2020.

Virtualna izložba - Muzej Mimara 

Niko Ančić: PASIONSKI MOTIVI, izložba

                   koncepcija i autorski odabir: Stanko Špoljarić 

Niko Ančić (1948.) pasionskim temama pristupa često, kako s likovnim značajkama svoga opusa, tako i posebnim ozračjem duhovnosti koji motivi nose. Akcent je na  pulsiranju boje i svjetla vidljivim u dinamičnosti slikarske površine u ostvarenjima ekspresionističkog karaktera. Težište na izložbi je na recentnim djelima, iako su prisutne i ona ranijeg datuma, sa stilskim rasponom određenog stupnja realiteta i primjerima likovne redukcije u djelima simboličnog u uvjerljivosti svetosti  znaka.

                                                                                               

Utorak, 23. lipnja 2020.

Crkva Uzvišenja Svetog Križa, Trg sv. Križa 1, (Zagreb, Siget) u 20,00 sati 

NARODE MOJ LJUBLJENI, koncert korizmenih pučkih napjeva 

            izvodi: Vokalni ansambl KUD-a „Klek“, Ogulin

            odabir i animacija: Nikolina Luketić i Joško Ćaleta 

 

Srijeda, 24. lipnja 2020.

Crkva Uzvišenja Svetog Križa, Trg sv. Križa 1, (Siget) u 20,00 sati 

DAN OD GNJEVA, korizmeni koncert 

            izvode: Pučki pivači KBF-a,

                        umjetnički voditelj: dr. sc. Joško Ćaleta            

 

Četvrtak, 25. lipnja 2020.

Crkva Bezgrješnog Srca Marijina, Jordanovac 110, Zagreb, u 20,00 sati 

PASIONSKE SKLADBE, koncert 

Ivan Lukačić, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Michel Rondeau, Gioachino Rossini, Johannes Brahms 

            izvode: Željka Martić, sopran

                        Neda Martić, mezzosporan

                        Mirta Kudrna, orgulje

 

Petak, 26. lipnja  2020.

Crkva sv. Antuna Padovanskog, Ul. sv. Duh 31, Zagreb, u 20,00 sati 

SVITLA NOĆ -

     VIII. korizmeno glagoljaški koncert Zagrebačkih klapa

            odabir i organizacija: Davor Capković, Joško Ćaleta 

 

Subota, 27. lipnja 2020.

Crkva sv. Blaža, Prilaz Gjure Deželića 64, u 20,00 sati 

AVE GENEROSA, koncert 

Georg Böhm, Lorand Kilbertus, Johan Sebastian Bach, Ola Gjeilo, Vlado Sunko, Kamilo Kolb, Sergei Rachmaninov, Jasenka Ostojić, Edward Elgar 

            izvode: Akademski zbor Cappella Odak

                        Mario Penzar, orgulje

                        dirigentica: Jasenka Ostojić 

 

Nedjelja, 28. lipnja 2020.

Crkva Bezgrješnog Srca Marijina, Jordanovac 110, u 20,00 sati 

USKRSNU ISUS DOISTA, koncert 

Anđelko Klobučar : Uskrsnu Isus doista, partita za gudački kvartet

Felix Mendelssohn: Gudački kvartet Br. 3 u D-duru Op. 44 br. 1 

            izvodi: Zagrebački kvartet 

                       Martin Krpan, violina

                       Davor Philips, violina

                       Hrvoje Philips, viola

                       Martin Jordan, violončelo 

 

Ponedjeljak, 29. lipnja 2020.

Dvorana Matice Hrvatske, Ul. Matice hrvatske 2, u 12,00 sati 

LIRIKA VELIKOG PETKA 

GOLGOTA – Tomislav Šovagović

     odabir: Đuro Vidmarović

     krasnoslovi: Joško Ševo 

*** 

Crkva sv. Jeronima, Maksimirska cesta 125, u 20,00 sati 

CHRISTUS VINCIT, koncert

Kamilo Kolb, Jakov Gotovac, Dora pl. Pejačević, Miroslav Grđan, Matija pl. Ivšić, Anselmo Canjuga, Boris Papandopulo, Lujza Kozinović, Hubert Pettan, Bernardin Sokol, Anđelko Klobučar, Albe Vidaković 

izvode: Nikolina Pinko, sopran

            Ana Kirchmayer Wonnemann, violina

            Eva Kirchmayer Bilić, orgulje 

*** 

 

PROGRAM  LISTOPAD/STUDENI 2020. 

 

POTOP SUZA OČI RONE..., koncert

- vijenac hrvatskih crkvenih te starih kupljenskih i baranjskih pučkih korizmenih pjesama - mjesta izvedbe: Zagreb, Zaprešić, Duboševica i Subotica (Vojvodina)

            izvode: KUD Pojatno - Pojatno (Zaprešić);

                        voditelj Mladen Kuhar 

                        KUD Kupljenovo - Kupljenovo (Zaprešić);

                        voditelj Ivica Ivanković

                        Mario Kambić, orgulje, Desinec

                        Filip Golubov Car, tradicijska glazbala, Draž

                        odabir i animacija: Ivica Ivanković 

PRED JEZUŠA KRIŽ IDEM..., koncert

Korizmeni glazbeni vijenac gradišćanskih, zagorskih

i baranjskih pučkih pjesama 

mjesto izvedbe: Vincjet (Gradišće), Austrija 

            izvode: Crkveni zbor Sveti Martin - Čajta / Schachendorf,

                        Vokalna skupina Čajtanski glasi - Čajta / Schachendorf,

                        voditelj i kantor: Ronald Subosits                       

                        KUD Kupljenovo – Kupljenovo, (Zaprešić),

                        voditelj: Ivica Ivanković                       

                        Mario Kambić, orgulje, Desinec, (Jastrebarsko),

                        Filip Golubov Car, tradicijska glazbala, Draž (Baranja) 

AVE GENEROSA, koncert 

Georg Böhm, Lorand Kilbertus, Johan Sebastian Bach, Ola Gjeilo, Vlado Sunko, Kamilo Kolb, Sergei Rachmaninov, Jasenka Ostojić, Edward Elgar 

mjesta izvedbe: Zagreb, Sarajevo (BiH) 

            izvode: Akademski zbor Cappella Odak, Zagreb

                        dirigentica: Jasenka Ostojić                       

                        Akademski zbor Magnificat, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

                        dirigent: Emanuel Josić                       

                        Mario Penzar, orgulje