foto: Tomislav Šikić/Glas Hrvatske foto: Tomislav Šikić/Glas Hrvatske

Odabrane su pjesme:

Hubert Plećaš: "Zastava 72 se vijoro"; Josip Horvat: "Vratit ću se majko"; Mate Buljubašić: "Kata Šoljić i njezina četiri sina"; Danica Bartulović: "Da nije mučenika i heroja"; Zdravka Meštrović: "Polja"; Julijana Plenča: "Moja Domovina"; Keti Mijolović: "Žalosna majka"; Janja Zorić: "Vapaj"; Branka Mlinar: "Trublja nebesnika"; Pejo Šimić: "Croatio, suzo oka moga"; Zvonimir Nemet: "Slobodna si"; Milena Zlateska: "Srce u kamenu"; Larisa Janičev–Stojanović: "Vosak"; Dragica Šimić: "Dan poslije"; Igor Divković: "Pra, pra, pra pradidovina"; Vesna Bičanić: "Srce Vukovara"; Frano Livajić: "Pjesma".

Organizatori zadržavaju pravo pozvati tri pjesnika na manifestaciju.

Prosudbeno povjerenstvo činili su: Nikola Šimić Tonin, Žaklina Kutija, Ante Nadomir Tadić Šutra, Ante Gregov Jurin, Julije Jelaska, Valerijo Orlić, dr. sc. Erni Gigante Dešković, Joso Nekić, Miljenko Milko Dujela, dr. sc. Dragan Gligora, Davor Jašek, Mirjana Majić, Nikolina Mojić, Vesna Benić, Andreja Jezeršek Malta, Ante Sikirić i Goran Mrnjavac.

Pjesnička manifestacija Domoljubne pjesme "Stijeg slobode – Stina pradidova" održat će se 3. kolovoza u 19 sati na Kninskoj tvrđavi. U glazbenome programu nastupa Klapa Bjelovar.

Radujemo se Vašeme dolasku! 

(Nikola Šimić Tonin)