foto: snimka zaslona/Dnevnik.ba/SUM foto: snimka zaslona/Dnevnik.ba/SUM

U izdanju Sveučilišta u Mostaru, Synopsisa i Sveučilišta Sjever izišao je još jedan sveučilišni udžbenik na 822 stranice, namijenjen "prije svega studentima preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija, kao i političkim praktičarima, stranačkim aktivistima, novinarima i svim drugima koji nastoje upoznati složene odnose unutar političkih arena".

Profesor emeritus i član europske akademije znanosti i umjetnosti Mario Plenković smatra da "Političko komuniciranje dr. Z. Tomića predstavlja značajan doprinos u izučavanju teorije, ali i prakse političke komunikacije u ovome dijelu Europe. Po stilu i načinu pisana je kao sveučilišni udžbenik i primarno namijenjena studentima, a vrijedna je građa za izučavanje i praktičarima te svima koji sudjeluju u političkoj areni.“

Doc. dr. Damir Jugo, dekan Visoke škole za komunikacijski menadžment Edward Bernays Zagreb, navodi da je knjiga korisna i cjelovita "a napisao ju je jedan od najznačajnijih istraživača, teoretičara i praktičara iz područja komunikacijskih znanosti u BiH, Hrvatskoj i zemljama okruženja, ali i znatno šire“.

Predgovor potpisuje dugogodišnji autorov suradnik i kolega, ugledni profesor s područja komunikacija i medija prof. dr. Besim Spahić. U njemu ističe kako "danas sa sigurnošću mogu reći da je knjiga Političko komuniciranje, (više od 60 novih, suvremenih izvora/knjiga) cjelovit udžbenik i da je red. prof. dr. Zoran Tomić njome zaokružio jednu važnu znanstvenu disciplinu, koju je, istina, on prvi započeo istraživati i teorijski tretirati na širem području Jugoistočne Europe. Ovime je dr. Tomić još jedanput potvrdio svoje veliko značenje kao znanstvenik i kao profesor, a slobodno se može reći da je i lider u području političke komunikacije.“

Političko komuniciranje podijeljeno je u petnaest poglavlja. Autor udžbenika obrađuje teoriju komunikacije u kojem daje temeljni komunikološki okvir komuniciranja, razrađuje aktere, instrumente i učinke političke komunikacije. U teorijama političke komunikacije prof. Tomić donosi teorije sustava, teorije mreže, medija, odlučivanja, moći, elita i dr. teorije, a na njih se "naslanjaju" simboli političke komunikacije.

Dr. Tomić analizira s teorijskog i praktičnog aspekta profesionalizaciju političke komunikacije, medije u političkoj komunikaciji, predizborne kampanje, predsjedničke komunikacije, međunarodnu političku komunikaciju te političke odnose s javnošću. Na kraju knjige bogat je rječnik pojmova političke komunikacije i opširna svjetska i domaća literatura.

Knjiga sadrži poglavlja koja su dio sadržaja svjetskih udžbenika iz područja političke komunikacije: političko vodstvo (leadership), političko brendiranje, politička reputacija/ugled, politički populizam. Čitateljima tih cjelina nudi se uvid u političko i predsjedničko liderstvo, izvori autoriteta i moći, zatim načini političkog brendiranja i rebrendiranja, brendiranja političkih kandidata i dr. U poglavlju političke reputacije nudi se pregled kreiranja političkog ugleda, uloge odnosa s javnošću i upravljanja reputacijom, model idealnog političara, imidž i reputacija itd. Fenomenu političkog populizama dr. Tomić pristupa i teorijski ali donosi i brojne tehnike i metode provedbe političkog populizma.

 

O autoru

Prof. dr. Zoran Tomić profesor je političke komunikacije i odnosa s javnošću na Sveučilištu u Mostaru te drugim sveučilištima u BiH i okruženju. Autor je osamnaest knjiga od kojih su pet sveučilišni udžbenici. Aktualni je rektor Sveučilišta u Mostaru i redoviti član Europske akademije znanosti i umjetnosti.

(Dnevnik.ba)