Foto: snimka zaslona/Facebook/Udruga Mladen Hrkać Foto: snimka zaslona/Facebook/Udruga Mladen Hrkać

Nagrada se dodjeljuje fizičkim osobama za sudjelovanje u organizaciji i provedbi volonterskih aktivnosti u 2020. godini čime se značajno doprinijelo poboljšanju kvalitete života korisnika ili općoj dobrobiti zajednice, aktivnom uključivanju građana u društveno odgovorna događanja te razvoju humanijeg društva i razvoju volonterstva.

Nagrada će se dodijeliti u 2 kategorije:

1. Nagrada za volontera/volonterku 2020. godine u Bosni i Hercegovini

Za kandidata/kandidatkinju u ovoj kategoriji može biti predložena osoba:

a) koja je volontirala na području Bosne i Hercegovine;

b) koja je tijekom posljednjih 12 mjeseci doprinijela radu pravnih osoba s područja Bosne i Hercegovine (organizacija, udruga, ustanova, županija, gradova, općina...) sa više od 60 volonterskih sati;

2. Nagrada za volontera/volonterku 2020. godine u Republici Hrvatskoj

Za kandidata/kandidatkinju u ovoj kategoriji može biti predložena osoba:

a) koja je volontirala na području Republike Hrvatske;

b) koje je tijekom posljednjih 12 mjeseci doprinijela radu pravnih osoba s područja Republike Hrvatske (organizacija, udruga, ustanova, županija, gradova, općina...) sa više od 60 volonterskih sati;

Imena dobitnika Nagrade "Gordana Jelić" za Volontera 2020. godine bit će objavljena 5. prosinca, na Međunarodni dan volontera.

Foto: snimka zaslona/Facebook/Udruga Mladen Hrkać

Zainteresirane fizičke i pravne osobe mogu predložiti kandidate za nagradu ispunjavanjem Obrasca za nominacije za Volontera 2020. godine i isti dostaviti na jedan od tri predložena načina: e-mailom na zaklada@humh.ba ili zaklada@humh.hr, poštom ili osobno (u zatvorenoj kuverti s naznakom "Volonter 2020. godine – Nagrada 'Gordana Jelić'" ) na jednu od adresa:

Zaklada fra Mladen Hrkać

Fra Didaka Buntića 72 

88220 Široki Brijeg

Bosna i Hercegovina

      

Zaklada fra Mladen Hrkać

Trg Stjepana Radića 3

10000 Zagreb

Hrvatska

Prijave se zaprimaju do 30. studenoga do 16:00 sati (za prijave koji se dostavljaju osobno) i do 23:59 sati za prijave koje se dostavljaju e-mailom ili poštom.