(Foto: Pixabay) (Foto: Pixabay)

Glavni je cilj skupa potaknuti razmjene iskustava i rasprave o raznim aspektima koji tvore i obuhvaćaju migracijski fenomen između Hrvatske i Južne Amerike. Prema istraživanjima južnoameričkih istraživača hrvatskog podrijetla procjenjuje se da u Južnoj Americi živi najmanje 750.000 Hrvata i njihovih potomaka.

Jedna od organizatora ovog skupa Maria Florencia Luchetti s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, rodom iz Argentine, ističe da osobno istražuje hrvatsku dijasporu u Južnoj Americi. Naglašava da se i u Hrvatskoj i u Južnoj Americi vode istraživanja o toj temi, ali da je velik problem jezična barijera.

Maria Florencia Luchetti, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Maria Florencia Luchetti, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

3:47

Program skupa:

Srijeda 11. prosinca

Knjižnica Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Svi paneli na hrvatskom jeziku.

9:00 – 9:30 - Registracija

9:30 – 9:45 - Riječi dobrodošlice i otvorenje skupa
Izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, Pročelnik Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Katica Jurčević, Predstojnica Znanstvenog zavoda Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
Doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj, Ravnateljica Instituta za migracije i narodnosti

9:45 – 11:15
Uvodni panel - Hrvatska kulturna politika. Važnost kultura kao kohezijski faktor unutar hrvatske nacionalne zajednice (Moderatorica Mia Felić, mag. soc. et mag. ethnol. et anthrop.)
Izv. prof. dr. sc. Ivana Franić, pomoćnica ministrice Ministarstva zenanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Poučavanje i proučavanje hrvatskoga jezika u Južnoj Americi, izazovi za budućnost.
Dario Magdić, prof., zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Predstavljanje programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Mijo Marić, prof., Ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Predstavljanje programa Hrvatske matice iseljenika za Hrvate u Južnoj Americi
Ivan Piteša, ovlašteni voditelj Ureda IOM-a, u Zagrebu. Mogućnosti suradnje IOM, Ureda u Zagrebu s IOM-ovim Uredima Južne Amerike u svrhu očuvanja hrvatske kulture u zemljama Južne Amerike.
Zoran Miočinović, dipl. iur, sudski tumač za engleski, španjolski, katalonski i srpski jezik. Stjecanje hrvatskog državljanstva za hrvatsku dijasporu u svjetlu izmjena Zakona o hrvatskom državljanstvu
Doc. dr. sc. Vladimira Rezo (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu); Mateja Glavaš, univ. bacc. comm. et hist. (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu). Ostvarivanje mjera i aktivnosti privlačenja hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka iz Južne Amerike

11:15 - 11:30 - Pauza za kavu

11:30 - 13:00
I- Prvi panel. Hrvatska kulturna baština, identitet i kolektivno sjećanje. Nacionalne, etničke, vjerske, književne, obrazovne dimenzije. Izlaganja i rasprava (Moderatorica izv. prof. dr. sc. Marija Benić
Penava)
Izv. prof. dr. sc. Vjekoslava Jurdana (Sveučilište Jurja Dobrile u Puli); Radovan Tadej, dipl. iur. Opet
idem u Južnu Ameriku: svjedočanstvo iseljenika Pavla Vidasa
Dr. sc. Katica Jurčević (Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu); dr. sc. Ozana
Ramljak (Veleučilište VERN). Hrvatska baština čileanskog pisca
Doc dr. sc. Marina Perić Kaselj (Institut za migracije i narodnosti); Mia Felić, mag. soc. et mag.
ethnol. et anthrop; Marija Zelić, mag. phil. et soc. Zamišljene zajednice i virtualni prostori: Analiza
hrvatske dijaspore u Brazilu kroz društvene mreže
Tuga Tarle, prof., doktorandica. Memorija, nostalgija i dijaspora
Josip Papak, mag. hist. et educ. hist., doktorand (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu). Uloga formalnoga obrazovanja u očuvanju kolektivnoga sjećanja na doprinos hrvatskoga iseljeništva u
stvaranju Republike Hrvatske
Mark Gjokaj, spec. polit., dipl oec. (Neovisni istraživač). Doprinos očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta hrvatskih iseljenika u Argentini

13:00 - 14:00 - Pauza za ručak

14:00 – 15:00
II- Drugi panel. Procesi poučavanja i učenja hrvatskog jezika i kulture. Izlaganja i rasprava
(Moderatorica Marija Zelić, mag. phil. et soc.)
Izv. prof. dr. sc. Ivana Franić; mr. sc. Josip Bilić. Hrvatski jezik u perspektivi očuvanja jezične raznolikosti.
Dr. sc. Ivančica Banković-Mandić, viša lektorica (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
Sociofonetska slika govornika Južne Amerike u hrvatskome kao J2
Dr. sc. Gleb Pilipenko (Institut za slavistiku Ruske akademije znanosti). Terenska istraživanja govornika hrvatskoga jezika u Južnoj Americi

15:00 - 16:30
III- Treći panel. Povijesna perspektiva i historiografske rasprave. Izlaganja i rasprava (Moderator Ante
Kožul, mag. geogr. et hist.)
Izv. prof. dr. sc. Marija Benić Penava (Sveučilište u Dubrovniku); Anja Vlašić, univ. bacc. hist.
(Sveučilište u Dubrovniku). Iseljavanje s otoka Korčule u Južnu Ameriku krajem 19. i tijekom prvih desetljeća 20. stoljeća: primjeri poslovnih uspjeha Korčulana u Čileu
Dr. sc. Darija Hofgräff, viša arhivistica (Hrvatski državni arhiv); Vedran Muić, dipl. povjesničar, arhivist (Hrvatski državni arhiv). Iseljavanje Korčulana u Brazil: teška nevolja ili zavođenje na iseljavanje
Dr. sc. Tihomir Zovko (Sveučilište u Mostaru). Iseljavanje Hrvata iz Hercegovine u Južnu Ameriku (1886. -1926.)
Doc. dr. sc. Wollfy Krašić (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu). Neki politički pogledi Vlaha
Raića
Ante Kožul, mag. geogr. et hist, doktorand (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Hrvatska
iseljenička inteligencija u Argentini nakon Drugog svjetskog rata

16:30 - 16:45 - Pauza za kavu

16:45 - 18:15
IV- Četvrti panel. Metodološki problemi i pitanja s arhivima. Izlaganja i rasprava (Moderator Josip Papak, mag. hist. et educ. hist)
Prof. dr. sc. Josip Jurčević (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu). Udbin arhiv o hrvatskim izbjeglicama u Južnu Ameriku
Doc. dr. sc. Vlatka Lemić (Rukovoditeljica Središnjeg ureda za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu / Predsjednica ICARUS Hrvatska). Mogućnosti povezivanja putem suradničkih arhivskih
platformi: primjer Topoteke.
Dr. sc. Nenad Bukvić (Hrvatski državni arhiv). Uloga arhivske službe u evidentiranju i prikupljanju gradiva o iseljeništvu: osvrt na praksu Hrvatskoga državnog arhiva
Dr. sc. Darija Hofgräff, viša arhivistica (Hrvatski državni arhiv); Kreiranje baze podatka o iseljeništvu i uloga Hrvatskog državnog arhiva u osmišljavanju strategije povezivanja hrvatske
dijaspore
Viktorija Kudra Beroš, mag. informatol., mag. phil. et ling. (Institut za migracije i narodnosti). 
Digitalizirane iseljeničke novine Radnička straža i dokumenta Popis Jugoslovenske Naseobine u Punta Arenas – Chile u sklopu Nacionalnog projekta „Hrvatska kulturna baština" – Digitalizacija
arhivske, knjižnične i muzejske građe Ministarstva kulture

18:30 - 19:30
Kulturni program
Koncert Marije Florencije Celani (Argentina / Hrvatska)

(Foto: Pixabay)


Četvrtak 12. prosinca

Institut za migracije i narodnosti
Paneli će se održati na španjolskom jeziku ili će se prevoditi.
Većina izlaganja će se održati putem videokonferencije

13:00 – 13.15 – Pozdravne riječi
Doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj, Ravnateljica Instituta za migracije i narodnosti
Prof. dr. sc. Juan Carlos Radovich (Universidad de Buenos Aires / Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas)
Doc. dr. sc. Brígida Baeza (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco / Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).
Dr. sc. María Florencia Luchetti (Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu)

13:15 – 14:30
I -Prvi panel. Migracijski procesi. Rasprave i perspektive. Izlaganja i rasprava (Moderator mr. sc. Oliver Zambrano Alemán)
Dr. sc. Zdravko Sančević, prof. (Comité croata de Venezuela). Prekomorska iseljeništva i Dubrovačka Republika
Dr. sc. Zdravko Sančević, prof. (Comité croata de Venezuela). Dvjestogodišnjica Pavana iz Hrvatske u Venezueli, 1816.-2016., pola tisućljeća hispansko američko-hrvatskih odnosa
Dr. sc. Milan Puh (Universidad de São Paulo). U potrazi za izgubljenim iseljeništvom: slučaj Brazila
Prof. dr. sc. Cristian Garay Vera (Universidad de Santiago de Chile); Franklim Colletti, dipl. hist (Universidad de Santiago de Chile). Hrvatska migracija u Čileu kroz historiografiju
José Ignacio Bahamondes Zlatar, dipl. hist. i dipl. archeol. (Universidad de los Andes / Universidad Sek- Santiago de Chile). Hrvatski Stadion u Santiagu. Hrvatski stadion u Santiagu: Odraz hrvatske kulture u Čileu
Andrés Goldstein, student (Universidad Central de Venezuela). Hrvati: putovanje po Atlantiku

14:30 - 16:00
II -Drugi panel. Procesi poučavanja i učenja hrvatskog jezika i kulture. Izlaganja i rasprava (Moderator mr. sc. Oliver Zambrano Alemán)
mr. sc. Oliver Zambrano Alemán, doktorand (Universidad Central de Venezuela). Četrnaest stoljeća hrvatske povijesti
Andrea Dorta, studentica (Universidad Central de Venezuela). Gubitak hrvatskog jezika nakon dolaska, kao rezultat prilagodbe Hrvata Venezuele
Vanessa Castillo, dipl. hist. (Universidad Central de Venezuela). Književna peña Sine Nomine
Luis Pesquera, dipl. ing. chem. (Universidad Central de Venezuela). Učenje hrvatskog i talijanskog jezika: sažeto uspoređivanje španjolskog govornika
Karen Bauk, dipl. biol., doktorandica (Universidad Nacional de Córdoba). Mala Škola Córdoba, Kolito

16:00 - 16:15 - Pauza za kavu

16:15 – 17:45
III -Treći panel. Migracijski procesi od Hrvatske do Bolivije. Doprinosi hrvatske zajednice razvoju društava primitka. Izlaganja i rasprava (Moderatorica Tuga Tarle, prof.)
Catalina Mihotek Barragán; Danica Pereira Stambuk; Mara Vallejos Mihotek (Asociación Comunidad Croata de La Paz). Osnovne informacije o hrvatskoj migraciji u Boliviju i njezinom
potomstvu. 1890.-2019.
Patricia Avila Kuljis, dipl. ing. arch. (Asociación Comunidad Croata de La Paz). Hrvatska zajednica u La Pazu, Boliviji i njezin odnos prema virtualnim dijasporskim zajednicama
Danitza Defilippis; Patricia Avila Kuljis, dipl. ing. arch.; Ana María Glasinovic (Asociación Comunidad Croata de La Paz). Doprinosi Hrvata u Boliviji
Silvana Severich Barragán, dipl. antrop.; Mario Cuba Villarroel. Etnografija Hrvatske zajednice
u Boliviji. Aktualnost i perspektive
Carol Mónica Calasich Garate, dipl. polit.; Martha Mónica Martinic Arze, dipl. iur. (Asociación
Comunidad Croata de La Paz). Integracijske politike za promicanje povratka i razvoja u Hrvatskoj

17:45 – 19:30

IV- Četvrti panel. Kulturne djelatnosti, organizacijski procesi hrvatske zajednice i kulturni identiteti u Južnoj Americi. Izlaganja i rasprava (Moderatorice dr. sc. María Florencia Luchetti i Paula Gadže, dipl.
anthrop.)
Prof. dr. sc. Dobrila Djukich Filipovich, (Universidad de Zulia); Davorin Djukich Ostojic, mag.
oec. (Universidad de Zulia). Obiteljska fotografija. Otisci migracijskog sjećanja Hrvata
Dr. sc. Ivana Hebrang Grgić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu); dr. sc. Ana Barbarić
(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Nakladnička djelatnost Hrvata u Južnoj Americi - priprema projekta
Dr. sc. María Florencia Luchetti (Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu); Paula Gadže, dipl. anthrop., doktorandica (Universidad de Buenos Aires). Hrvati iz Latinske Amerike iliLatinoamerikanci u Hrvatskoj? Iskustva povratne migracije mladih Latinoamerikanaca u Hrvatsku.
Cristina Solián, dipl. anthrop. (Universidad Nacional de Rosario). Etničke asocijacije: teritorij identiteta. Neki pristupi prema udrugama useljenika Balkanskog poluotoka u Rosariju
Danimiro Pulfer, univ. bacc. polit. (Universidad Nacional de San Martín / Centro Católico Argentino-Croata Sveti Nikola Tavelić). Utjecaj raspada država u organizacijama njihovih dijaspora. Slučaj Jugoslavenske države i hrvatskih organizacija pokrajine Buenos Airesa
(1952.-2012.)
Darinka Edith Yvania Kihalich Sanchez, dipl. art. (Escuela Nacional Superior de Arte Dramático
“Guillermo Ugarte Chamorro”). Ponovno se povezati
Graciela Soledad Rušoci, dipl. tur. (Universidad de Buenos Aires / Universidad de Lanús). Análisis
del turismo emisivo argentino en Croacia.

19:30 – 20:45
V- Peti panel. Uloga žena u migracijskim procesima. Izlaganja i rasprava (Moderatorica Lic. Mariana Avril Sesnich Diomeda)
Mr. sc. Karen Díaz (Universidad Central de Venezuela). Hrvatske žene u Venezueli.
Tuga Tarle, prof. doktorandica. Emancipacija hrvatskih žena u čileanskom društvu
Marija Rotim, mag. hist (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu). Iseljavanje u Južnu Ameriku - osvrt na kretanje i ulogu žena (1960.-1990.)
Mariana Avril Sesnich Diomeda, dipl. polit. (Universidad de Buenos Aires). Uloga žena u hrvatskoj
migraciji u Argentinu

20:45 - 21:15 – Zaključci, oproštajne riječi i zatvaranje skupa

Doc. dr. sc. Marina Perić Kaselj, Ravnateljica Institut za migracije i narodnosti
Dr. sc. María Florencia Luchetti, Znanstveni zavod Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu