(Foto: screenshot/HRT) (Foto: screenshot/HRT)

Marin Sopta o Konferenciji o povijesti hrvatske političke emigracije

Marin Sopta o Konferenciji o povijesti hrvatske političke emigracije

6:26

U pozivu na Konferenciju organizatori ističu: "Još uvijek se jako malo zna o bogatoj, burnoj i često puta tragičnoj povijesti hrvatskog iseljeništva u njegovoj usporednoj borbi za opstanak daleko od domovine. S jedne strane bila je to borba za fizički opstanak doseljenika, a nepoznavanje jezika, kulturološki šok, otežavali su proces asimilacije i integracije u novim sredinama, a sa druge strane borba za očuvanje hrvatskog nacionalnog, vjerskoga i kulturnog identiteta čvrsto se njegovala. 

Posebno je zanimljiva povijest hrvatske političke emigracije, koja nažalost u našoj domovini ima često negativan imidž, kako u široj hrvatskoj javnosti tako i među velikim brojem hrvatskih znanstvenika i znanstvenih institucija. Trebalo bi puno vremena i prostora da se da odgovor zašto je to tako.

Jedan od razloga zašto organiziramo ovu konferenciju je činjenica da je hrvatska politička emigracija, kroz političke stranke, pokrete, istaknute pojedince u iseljeništvu, imala važnu ulogu u društveno političkim događajima koji su se odigrali u Hrvatskoj u dvadesetom stoljeću.

Jugoslavensko narodno vijeće u kojem su Hrvati imali jednu od glavnih uloga, dalo je veliki doprinos 1918. godine u stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca to jest Prve Jugoslavije. Vrijeme djelovanja Hrvatske seljačke stranke u Europi i proglašenje Nezavisne Države Hrvatske 1941. godine bilo je drugo važno razdoblje u djelovanju hrvatske političke emigracije. Po završetku Drugog svjetskog rata Tito i njegova vlada dobili su veliki legitimitet u svijetu između ostaloga zahvaljujući banu Ivan Šubašiću koji je u ime Hrvatske seljačke stranke kao član Jugoslavenske kraljevske vlade u Londonu pristao na dogovor s Titom.

Hrvatska politička emigracija u periodu između 1945. – 1990. u zahtjevnim i teškim okolnostima aktivno je djelovala i nastavila s očuvanjem i širenjem ideje o pravu hrvatskog naroda na slobodnu i demokratsku Republiku Hrvatsku. Opće je poznato da je u Domovinskom ratu hrvatsko iseljeništvo, uključujući i njegove političke organizacije dalo veliki doprinos u obrani domovine od velikosrpske agresije i Jugoslavenske narodne armije.

Uz ove povijesne činjenice, u hrvatskoj javnosti kao i među velikim brojem hrvatskih znanstvenika, nažalost i dalje često prevladava stereotip o hrvatskoj političkoj emigraciji, kao ustašofilima i ekstremnim desničarima.

Ovu konferenciju organiziramo kako bismo demistificirali ulogu hrvatske političke emigracije u dugoj borbi za neovisnost hrvatske i upoznali hrvatsku javnost sa akterima i događajima iz toga vremena. Kako bismo to postigli potrebno je i nužno potaknuti znanstvenike i znanstvene institucije da istražuju i pišu, možemo slobodno reći, o najneistraženijem dijelu moderne hrvatske povijesti."

(Foto: Pixabay)

Program Konferencije

Četvrtak 21. veljače 2019.


09.00 - 9.30 POZDRAVNI GOVORI:
Marin Sopta, predsjednik – Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva, Zagreb
Mijo Marić, ravnatelj – Hrvatska matica iseljenika, Zagreb

9.30 -10.30 PLENARNA IZLAGANJA
Moderator - Mijo Korade

1. Jure Krišto, Proces čišćenja memorije: emigrantska Hrvatska revija i historiografija
2. Vladimir Šumanović, Istaknuta historgrafska djela hrvatske emigracije u razdoblju socijalističke Jugoslavije
3. Tomislav Sunić, Hrvatska revija i prilozi o postmoderni u hrvatskoj emigraciji
4. Danijel Jurković, Hrvatska politička emigracija: nastanak, podjele, kontroverze

10.30 - 11.30 PANEL 1:
Moderator - Marin Knezović

1. Ante Beljo, Hrvatska seljačka stranka od 1905. do danas
2. Marina Perić Kaselj, Hrvati u Južnoj Americi: Prvi svjetski rat i iseljenički pokret Jugoslavenska narodna obrana
3. Mario Jareb, Hrvatsko domobranstvo kao sastavni dio Ustaško - domobranskog pokreta od 1931. godine do Drugog svjetskog rata
4. Marin Sopta, Hrvatska seljačka stranka i Hrvatski oslobodilački pokret od 1945. do 1990.

11.30 – 12.00 STANKA ZA KAVU

12.00 – 13.00 PANEL 2:
Moderator - Vice Batarelo

1. Mijo Korade, Hrvatski iseljenički savez
2. Tomislav Đurasović, Hrvatsko proljeće i hrvatska politička emigracija: međusobni odnosi i utjecaji, ujedinjenje i zajednička borba za Hrvatsku
3. Wolff Krašić, Akcije Hrvatskog narodnog vijeća u vrijeme bolesti i smrti Josipa Broza Tita
4. Nikola Štedul, Razlozi za utemeljenje Hrvatskog državotvornog pokreta 1981.
5. Gojko Borić, Program emigrantskog časopisa "Poruka slobodne Hrvatske"

13.00 – 14.00 PANEL 3:
Moderator - Ivan Tepeš

1. Miro Akmadža, Krunoslav Draganović – “trn u oku“ jugoslavenskom komunističkom režimu
2. Ivan Miletić, Dr. Jure Prpić (1920. – 2009.) povjesničar hrvatskog iseljeništva u Americi.
3. Tanja Trošelj Miočević, Bogdan Radica – diplomat, publicist i novinar
4. Marko Zadravec, Dušobrižničko djelovanje Vilima Cecelje (1909. – 1989.): političke okolnosti II. Svjetskog rata i poraća.

14:00 RUČAK


Petak 22. veljače 2019.

10.00 – 11.00: PANEL 4:
Moderator – Marin Sopta


1. Jure Vujić, Revolucionarna strategija hrvatske političke emigracije u
kontekstu hladnog rata: nedoumice, dileme oko legitimiteta nasilne borbe i pojmovno razbistravanje „terorističke“ paradigme
2. Marin Knezović, Nasilje kao sredstvo političke borbe hrvatskih iseljenika početkom 20. stoljeća
3. Bože Vukušić, Udbine „ specijalne akcije“ kao dio politike beogradskoga režima protiv hrvatskog političkog iseljeništva
4. Anđelko Mijatović, Nacionalni mučenik Bruno Bušić, žrtva jugoslavenskog državnog terora

11.00 - 11:30 STANKA ZA KAVU

11.30 - 12:30 PANEL 5:
Moderator – Tanja Trošelj Miočević

1. Vice John Batarelo, Hrvati u Australiji – Maštanje o slobodnoj Hrvatskoj i konkretna djelovanja
2. Ivan Tepeš, Vladko Maček ili Juraj Krnjević? Percepcija dvojice čelnika HSS-a u političkoj emigraciji od 1945. do 1965.
3. Marko Parađik, Povijest Hrvatske republikanske stranke 0od 1951. do 1991.
4. Vlado Glavaš, Hrvatski domobranski nogometni klub „Hrvat“ iz Chicaga

12:30 – 13:30 PANEL 6:
Moderator - Marina Perić Kaselj

1. Mislav Rubić, Političko djelovanje dr. Ante Cilige u iseljeništvu od 1945. do 1991. godine
2. Stipe Ledić, Politička misao dvorskog agenta Josipa Keresturija
3. Vlatko Smiljanić, Mara Matočec i iseljenički HSS
4. Domogoj Novosel, Život i djelovanje emigranta Nikole Holjevca

Suorganizator Konferencije je Hrvatska matica iseljenika.

Konferencija će se održati u HMI, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb.