Plakat izložbe/kolaž (Foto: promo) Plakat izložbe/kolaž (Foto: promo)

Hrvatski slikar Charles Billich rođen je u Lovranu, 6. rujna 1934. godine kao Karlo Bilić. Emigrirao je u Australiju 1956. godine. Završio je studij umjetnosti u Melbourneu. Motivi njegovih slika su vrlo raznoliki poput portreta, prikaza sportskih događanja, baleta, arhitekture, kazališta, religijskih motiva itd.

Bio je službeni umjetnik velikog broja sportskih i kulturnih događanja poput utrke formule 1 u Melbourneu 1996. godine, kandidature Pekinga za Olimpijske igre i službeni umjetnik Olimpijskih Igara u Pekingu 2008. godine itd. Bio je službeni umjetnik olimpijskih ekipa SAD-a i Australije, na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine, u Sydneyu 2000. godine, u Ateni 2004. godine i Pekingu 2008. godine. Sudjelovao je u obilježavanju 100. godina Nobelove nagrade 2001. godine.

Njegove slike nalaze se u muzejima i galerijama diljem svijeta (u Vatikanu, u Olimpijskom muzeju u Lausanneu, u Muzeju Crvenog križa u Ženevi, u zgradi Ujedinjenih naroda u Ženevi, u zgradi japanskog parlamenta, u hramu Shaolin u Kini itd.) Nalaze se i u sjedištu Općine Lovran, sjedištu Grada Rijeke, u hrvatskom veleposlanstvu u Canberri i u australskom veleposlanstvu u Zagrebu.

Naslikao je i ciklus slika posvećen hrvatskim znanstvenicima poput Ruđera Boškovića, Slavoljuba Penkale, Nikole Tesle, Fausta Vrančiča i dr. Slikao je i bl. Alojzija Stepinca, pape Ivana Pavla II. i Benedikta XVI. Dobio je velik broj nagrada, uključujući titulu počasnog građanina Atlante, počasni doktorat Američke sportske akademije, nagrade u Australiji, Italiji, Kini i drugdje.

Uvjeti i način prodaje umjetnina

Umjetnine izložene u Galeriji Laurus (Trg slobode 14, Lovran) mogu se, uz poštivanje epidemioloških mjera, razgledati od danas do 5. ožujka 2021.g. u radno vrijeme Galerije: utorkom, srijedom i petkom od 17.00 do 20.00 sati te četvrtkom i subotom od 10.00 do 13.00 sati. Prodajni katalog izložbe s istaknutim procijenjenim vrijednostima svake pojedinačne umjetnine može se pronaći na mrežnim stranicama Općine Lovran.

Umjetnine se prodaju pojedinačno po procijenjenoj vrijednosti iz kataloga u kojem je za svaku umjetninu iskazana početna cijena. Prodaja umjetnina obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja u kojoj moraju biti iskazane ponude za svaku umjetninu pojedinačno.

Postupak provodi Komisija za provođenje postupka prodaje. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi nadležno tijelo iz članka 4. Odluke o raspolaganju imovinom Općine Lovran, a izabire se ponuda koja ispunjava sve uvjete iz oglasa i ima ponuđen najviši iznos kupoprodajne cijene.

Ugovor se zaključuje u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača svim ponuđačima, a kupoprodaja cijena se plaća u korist žiro računa prodavatelja u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora.

U slučaju da utvrđeni najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili ako se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene u periodu dužem od 15 dana, kupoprodajni ugovor se može zaključiti sa prvim sljedećim ponuđačem. Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Sve porezne obveze i troškove prodaje snosi kupac.

Ponuda treba sadržavati podatke o ponuditelju: ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja, adresu ponuditelja, OIB, osobni kontakt (broj telefona/mobitela, e-mail adresa), naznaku umjetnine/a za koju/e se podnosi ponuda te iznos ponuđene cijene, pojedinačno po umjetninama (iznos ponuđene cijene ne može biti niži od istaknute u Katalogu).

Rok za dostavu ponuda je 15 dana, tj. do 6. ožujka 2021.g. i to u zatvorenoj omotnici, putem pošte, preporučeno, ili osobno na adresu Općina Lovran, 51415 Lovran, Šet. m. Tita, br. 41, s naznakom "NE OTVARAJ – ZA OGLAS – (prodaja umjetnina Billich)". Otvaranje ponuda održat će se 11. ožujka 2021. godine u 12.00 sati u Općini Lovran.

Zbog trenutnih epidemioloških uvjeta na snazi, ograničene površine prostora i mogućeg interesa većeg broja ponuđača, otvaranje ponuda neće biti otvoreno za javnost, ali svi ponuditelji imaju naknadnu mogućnost uvida u zaprimljene ponude. Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude koje sadrže iznos manji od procijenjene vrijednosti utvrđene Katalogom, neće se uzeti u razmatranje.

O ovoj humanitarnoj prodajnoj izložbi govorio je i načelnik općine Lovran Bojan Simonić, u radijskoj emisiji "Globalna Hrvatska" Međunarodnog programa Hrvatskog radija Glas Hrvatske.

Razgovor s Bojanom Simonićem, načelnikom Općine Lovran. (Autorica: Slavica Štefić)

Razgovor s Bojanom Simonićem, načelnikom Općine Lovran. (Autorica: Slavica Štefić)

04:17