Foto: Klapa Dičaki/ustupljena fotografija Foto: Klapa Dičaki/ustupljena fotografija

Prvi nastupi klape bili su ograničeni na mise i crkvena događanja.

Sredinom 2018. godine klapi su se pridružili stariji "Dičaki" iz Čembe, Čajte, Narde i Četara, a te jeseni i drugi novi članovi. 

Za Klapu je aranžirano 35 duhovnih i 15 starih narodnih jački (pjesama) gradišćanskih Hrvata te 25 pisama dalmatinskih klapa i skladatelja. 

Klapa je ostvarila 31 nastup do 29. veljače prošle godine kad je započela blokada usljed epidemije koronavirusa. "Dičaki"su tako nastupili na misama povodom različitih svetaca, Klapskom festivalu Hrvatskoga kuturnog društva, na adventskim koncertima u Čajti, Nardi i Četaru, hrvatskom hodočašću u Celju, Danu mladine u Vincjetu, Festivalu u Šopronu, Hrvatskom balu u Borti...

Zbog mjera protiv koronavirusa otkazano je jedanaest već dogovorenih nastupa u Makarskoj, Opatiji, Puli i Bihaću.

U Klapi nastupaju tri generacije, a članovi su starosti 16 do 70 godina iz triju austrijskih (Čajta, Čemba, Vincjet) i triju mađarskih sela (Narda, Četar Kiseg). Nastupaju s tri vrste glazbe - duhovnom, narodnom i zabavnom i to s tri načina izvedbe: a capella, uz pratnju tambure ili gitare, uz pratnju klavijature ili pop skupine.

Prvi CD "Dičaka" pod nazivom "Perva klapska veza" objedinjuje gradišćansko hrvatske jačke i dalmatinske pisme. Time, kako ističu, žele da Gradišćansi upoznaju dalmatinske pisme, a Dalmatinci gradišćanske jačke.

Na CD-u se nalazi 11 gradišćanskohrvatskih i 11 dalmatinskih pjesama i to je ta "perva/prva/parva" klapska veza Gradišće-Hrvatska.

Prema tematici jačke/pisme su podijeljene na ljubavne (prvih 16), jedna je s općom životnom tematikom (17), "pijanstvene" (18-21), a posljednjim pjesmom napravili su, kako kažu, mali izlet u soft rock s duševnom temom.

Zbog ograničenja usljed epidemije koronavirusa kompakt disk se zasad promovira putem društvenih mreža, letaka u hrvatskim selima Južnoga Gradišća te medija. 

Klapske probe su zbog pandemije otkazane te se trenutačno odvijaju tako da voditelj Andreas Benčić priprema probe snimke pojedinih glasova s pratnjom te ih zajedno s notama šalje članovima digitalnim putem. Oni zatim doma sami vježbaju. 

Statistike pokazuju da su amaterske snimke klape na vlastitom YouTube kanalu dosad vimale više od 20 tisuća klikova. Objavu na Facebooku o CD-u dosad je vidjelo desetak tisuća ljudi, a klapa ima petstotinjak stalnih pratitelja.