(Foto: screenshot/Croexpress) (Foto: screenshot/Croexpress)

Uz zamjenika ravnatelja Hrvatske matice iseljenika dr. sc. Ivana Tepeša, knjigu su predstavili recenzentica dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, znanstvena savjetnica s zagrebačkoga Instituta za migracije i narodnosti te u ime nakladnika glavni urednik Zvonimir Despot kao i autor Stjepan Asić.

"Memoari Vapaj iz daljine autora Stjepana Asića s višedesetljetnom australskom adresom kroz paletu osobnih doživljaja istodobno daju i pregled o životu Hrvata iz Zapadne Australije u razdoblju od 1976. do 2016. Sam naslov već daje naslutiti autorov motiv pisanja knjige. Izazovi migrantskog života tijekom četiri najvažnija životna desetljeća u tuđini, uz jezične i ine barijere, mogu se sažeti u znakovitu naslovnu sintagmu Vapaj iz daljine, koja odražava složenost integracijskih procesa izmještenih pečalbara razne provenijencije. Autor kroz čitavu lepezu aktivnosti iznosi svoju autobiografsku priču, kritički opisujući pojedinosti vlastitog životnog puta na vremenskoj okomici od gotovo pola stoljeća, osvrćući se na važnost podrijetla, na (samo)potvrđivanje kroz rad, značaj domicilnog društva i migrantskih mreža kao i  ostalih društvenih veza za opstanak - malog čovjeka, ali velikih ljudi - daleko od zavičaja.

Kroz autorov pripovjedački izričaj zapažaju se nijanse, raspon i talent dostojne i značajne karijere gospodarstvenika i političara, koji je svojim radom spojio sve tijekove nekadašnjeg i suvremenog hrvatsko-australskog života. Kao inicijator, osnivač, član upravnih odbora i pokretač mnogih aktivnosti i udruga važnih za očuvanje hrvatskog identiteta u Zapadnoj Australiji, autor se susreće i surađuje s nekoliko generacija australskih Hrvata gdje je svima u srcu zapisana domovina Hrvatska. Kako i dolikuje kreativnom procesu uspomena i kronici događaja, autor je priču globalnog značaja obogatio osobnim slikama, oglasima i isječcima iz novina, naslovnicama službenih hrvatskih glasila, slikama s javnih nastupa, brošurama te ostalom arhivskom građom", stoji u recenziji dr. sc. Rebeke Mesarić Žabčić.

Stjepan Asić rođen je u Zagrebu 10. ožujka 1944. godine. Političar je i gospodarski djelatnik te aktivni je član hrvatske zajednice u Australiji od sedamdesetih godina pa do danas. Predsjednik je Kontinentalnog tijela Australsko-hrvatskog kongresa od 2005. godine do danas. Na svjetskoj razini, potpredsjednik je HSK-a od 2006. do 2012. godine. Od 2012. do 2014. godine izabran je za glavnog tajnika Hrvatskog svjetskog kongresa, a od 2012. do 2016. godine za predsjednika. 2013. imenovan je za člana Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH, jedan od trojice iz Australije, na četverogodišnji mandat.