Foto: Klara Špančić/Glas Hrvatske Foto: Klara Špančić/Glas Hrvatske

Nakon Prvoga HIK-a, održanog 2014. u Zagrebu, zatim Drugog HIK-a iz 2016. održanog u Šibeniku, Trećeg HIK-a iz 2018. održanog u Osijeku, kad su u pitanju veze hrvatskog iseljeništva s domovinom, napose gospodarski, kulturni, politički i drugi odnosi, kao jedno od ključnih nametnulo se pitanje povratništva hrvatskih iseljenika, kojem će biti posvećen Četvrti hrvatski iseljenički kongres 2020. u Zagrebu. 

"Hrvatska se danas, više nego ikad, suočava s brojnim demografskim i društveno- gospodarskim izazovima u najširem smislu te riječi. Iako se kao zemlja nalazi na imigracijskome kontinentu, dosadašnja iskustva pokazala su da su jedini realni migracijski izvor za ublažavanje negativnih demografskih trendova njezini iseljeni građani i njihovi potomci. Iseljenici su generacijama prenosili u druge zemlje svoj biološki, profesionalni i kulturni potencijal obogaćujući time zemlje useljenja. Međutim, kroz dugu iseljeničku povijest Hrvatske uvijek su postojali i povratnički tokovi različitog intenziteta i raznolikih iskustava i uspjeha. Osim emotivnih i nostalgičnih motiva, povratnike mogu uz ekonomske čimbenike, privući određeni elementi kvalitete života (sigurnost, mirniji, opušteniji način života, krajolik, klima i dr.).

Povratništvo je složen proces koji objedinjuje emigracijsko i imigracijsko iskustvo, kao i iskustvo povratne migracije, i ne može ga se promatrati izvan hrvatskoga društvenog, političkog i gospodarskog konteksta. Održivost povratka ovisi o brojnim čimbenicima, poput aktivne uloge državnih institucija, pravnog okvira, postojanja i provedbe usmjerenih javnih politika, ekonomskih prilika, zatim obiteljskih prilika, ali i o uloženim naporima povratnika i potomaka iseljenika u što uspješniju integraciju u hrvatsko društvo. Iskustvo povratnika specijaliziranih znanja može biti snažan impuls za razvoj hrvatskoga gospodarstva, a da bi se iskoristio postojeći potencijal, potrebne su brze i konkretne mjere za njihovo privlačenje.

Želja nam je ovim kongresom otvoriti prostor u znanstvenom dijelu Kongresa za interdisciplinarnu i multidisciplinarnu analizu povratništva te omogućiti iznošenje iskustava i praksi u stručnome dijelu kongresa. Ovakav pristup nosi potencijal otkrivanja informacija od iznimne važnosti, koji se potom mogu koristiti u strateškom planiranju javnih politika i rješavanju aktualnih problema povratništva", stoji u najavi Kongresa. 

 

Četvrti hrvatski iseljenički kongres ( Maja Raguž)

Četvrti hrvatski iseljenički kongres ( Maja Raguž)

0.09:12

Program kongresa:

ČETVRTAK, 5. studenoga 2020.

MATICA HRVATSKA

Ulica Matice Hrvatske 2, Zagreb

8,30 -  9,00 sati REGISTRACIJA SUDIONIKA / AKREDITACIJA

9,00 -  10,00 sati CEREMONIJA OTVARANJA

Voditeljica programa: Josipa Mijoč 

POZDRAVNI GOVORI 

·        Prof. dr. sc. Željko Holjevac, ravnatelj Instita društvenih znanosti Ivo Pilar

·        Mijo Marić, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika

·        Prof. dr. sc. Boris Crnković, dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku

·        Prof. dr. sc. Vlado Majstorović, prorektor Sveučilišta u Mostaru 

·        Prof. dr. sc. Damir Boras,  rektor Sveučilišta u Zagrebu

·        Dr. sc. Tomislav Markić, ravnatelj Ureda HBK i BK BiH za dušobrižništvo Hrvata u inozemstvu

·        Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

·        Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH

·        Marin Sopta, Predsjednik Programsko-organizacijskog odbora Četvrtog hrvatskog iseljeničkog kongresa

10.00 - 10.15   STANKA ZA KAVU

10.15 – 11.15 sati UVODNI PANEL

Voditeljica programa: Josipa Mijoč 

·        Marin Sopta (Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva): Domovina i dijaspora - je li realno očekivati masovni povratak iseljenika?

·      Božo Skoko (Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu): (Re)definiranje suvremenog hrvatskog identiteta kao motivacijski element u smislu poticanja povratka iseljenika, ulaganja i jačanja veza s domovinom 

·        Mladen Vedriš (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu): Povratak u Hrvatsku : kako da postane win-win opcija?

·        Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu): Baština i kultura - korijeni i krila

·        Don Markušić (povratnik iz Australije): Croatia, a nice place to live or a nice place to leave?

11.15 – 12.45 sati 

POLITIKA POVRATNIŠTVA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Moderator: Tanja Trošelj Miočević 

·        Damir Mandić, gradonačelnik Karlovca

·        Karlo Starčević, gradonačelnik Gospića

·        Ivo Radica, gradonačelnik Visa

·        Ernest Svažić, načelnik općine Krapinske Toplice

·        Sandra Herman, zamjenica župana Međimurske županije

·        Stipe Hrkač (povratnik iz Kanade): Digitalno – nomad – viza

·        Damir Zorić (Hrvatska udruga poslodavaca - HUP): Rad na daljinu – aspekti

·        Karolina Kudelić (Salvia Senior Residence, Crkvenica): Salvia Senior Residence – dašak luksuza u Primorju 

12.45 - 14.30   PAUZA ZA RUČAK Importanne Gallerija, Iblerov trg 10 / Centro restoran (etaža -1) 

14.30 - 16.00   PARALELNI PROGRAM 

NEKADA  I SADA (DVORANA 1)

Moderator: Marin Sopta 

·        Mario Bara, Vid Kovačić (Hrvatsko katoličko sveučilište): Otok i iseljenici između o(p)stanka i povratka: primjer iseljenika otoka Suska

·        Zvonimir Ancić (Hrvatska biskupska konferencija): Povratak Hrvata iz Janjeva u Hrvatsku. Slučaj doseljavanja u mjesto Kistanje.

·       Rebeka Mesarić Žabčić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), Ana Malnar (Institut za migracije i narodnosti): Austrija: stara - nova privlačna destinacija za Hrvate

·        Zrinka Duspera Casella (Švicarska): Moje tri Domovine: Svicarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Sačuvati i obogatiti svoj izvorni identitet. Iskustvo pozitivnog hrvatstva

·        Mislav Rubić (Središnji državni ured za demografiju i mlade) : Hrvati iseljenici i povratnici

DUHOVNOST I KULTURA (DVORANA 2)

Moderator: Marija Žebec  

·        Ksenija Abramović (TV Laudato): Utjecaj hrvatske televizije s kršćanskim vrijednostima na zajedništvo iseljene i domicilne Hrvatske

·        mons. Mile Bogović: Projekt Kombi.hr

·        Tuga Tarle: Emisija Hrvatskog katoličkog radija Živa veza, posvećena Hrvatima izvan domovine

·        vlč. Josip Levaković: Najmlađa hrvatska katolička misija - HKM Dublin

·        fra Ivica Jagodić: Franjevci u Vukovaru – povijest, duhovnost, baština

·        fra Josip Bebić: Franjevački samostan Zaostrog

16.00 - 17.30   PARALELNI PROGRAM

FILOZOFSKO-ETIČKA I PRAVNA PITANJA MIGRACIJA (DVORANA 1)

Moderator: Rozalija Bregović Pračić 

·        Rozalija Bregović Pračić (Centar za poslovnu etiku, Zagreb): Nužnost interdisciplinarnog pristupa u proučavanju migracija

·        Domagoj Novosel (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku RH): Migracije i dijaspora kao dio hrvatskog identiteta

·        Ivana Đuras (Ustavni sud RH): Azil - pr(a)vi cilj migracije

·        Neda Rogošić (Državni ured za reviziju): Iskustvo emigracije i etika Paula Tillicha

·        Ratka Jurković (Visoko učilište Algebra, Zagreb): „Sweatshops“ – ekonomski i etički problem eksploatacije migrantskog rada

PREDSTAVLJANJE MISIJSKIH JUBILEJA (DVORANA 2)

Moderator: Tomislav Markić  

·        fra Josip Koren: 60 godina Hrvatske katoličke misije Beč

·        fra Anto Bobaš: 50 godina Hrvatske katoličke misije Hamburg

·        fra Ljubomir Šimunović, 50 godina Hrvatske katoličke misije London
·        vlč. Vilim Koretić: 50 godina Hrvatskih katoličkih zajednica Aalen i Heidenheim
·        fra Ivan Čikara: 50 godina Hrvatske katoličke zajednice Darmstadt
 

19,30 SVEČANA VEČERA Importanne Gallerija, Iblerov trg 10 / Centro restoran (etaža -1)

Večera će biti organizirana u skladu s važećim epidemiološkim mjerama.

------------------------------------------------------------------------------------------------

PETAK, 6. 11. 2020.

MATICA HRVATSKA

Ulica Matice Hrvatske 2, Zagreb 

9.30-11.00 PARALELNI PROGRAM

MIGRACIJSKE POLITIKE (DVORANA 1)

Moderator: Marina Perić Kaselj 

·        Tado Jurić (HKS): Povratak kao pusta želja

·        Nada Rajić (Grad Zagreb): Nacionalna migracijska politika i mjere za povratak iseljenih

·        Jure Vujić (Institut za geopolitiku i strateška istraživanja, Zagreb): Ideologija globalne mobilnosti i pitanje remigracije hrvatskog iseljeništva

·        Saša Borić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar): Hrvatska znanstvena politika u uvjetima globalne digitalne transformacije

·        Krešimir Sever (Nezavisni hrvatski sindikati): Iseljavanje iz hrvatske i promjene na tržištu rada 

BAŠTINSKI TEMELJI – KULTURA I JEZIK (DVORANA 2)

Moderator: Jasna Horvat 

·        Dario Magdić (SDUHIH): Program učenja hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj

·        Ivana Hebrang Grgić, Ana Barbarić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Čuvanje kulturne baštine : novine novozelandskih Hrvata kroz povijest

·      Zdenka Weber: Pola stoljeća vjernosti Bogu i Domovini - Glazbom čuvani nacionalni identitet u povodu 50. obljetnice djelovanja Hrvatskih katoličkih misija u Berlinu i Beču

·        Nada Pupačić (povratnica iz SAD), Ivana Bačić Srdarević i Drago Šaravanja (povratnici iz Australije): Hrvatska iseljenička lirika 2000. – 2020.

·       Petar Elez (Državni arhiv u Vukovaru): Kulturno-znanstvena i odgojno-obrazovna djelatnost Državnog arhiva u Vukovaru – doprinos istraživanju i usvajanju znanja o novovjekovnoj prošlosti Srijem

11,00 - 11,30 PAUZA

11.30-13.00 PARALELNI PROGRAM

IDENTITET (DVORANA 1)

Moderator: Marin Sopta 

·        Dario Magdić (SDUHIH): Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske

·        Željko Holjevac (Institut Ivo Pilar): Očuvanje identiteta gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj u povijesnoj perspektivi

·      Marina Perić Kaselj; Zlatko Šram; Natasha Ružić (Institut za migracije i narodnosti): Vrijednosne orijentacije, osobine ličnosti i katolička religioznost: relacije unutar hrvatske nacionalne manjine u Vojvodini (Srbija)

·        Đanino Kutnjak i Renata Praća (Savez hrvatskih društava u Sloveniji): Djelovanje Saveza hrvatskih društava u Sloveniji na području očuvanja hrvatske kulturne baštine i razvijanja nacionalnog identiteta u hrvatskoj zajednici

·        Jim Hlavač (Monash University, Melbourne, Australija) i Diana Stolac (Filozofski fakultet u Rijeci): Hrvatski kao nasljedni jezik – sociolingvistički pogled 

POVIJESNI OSVRTI (DVORANA 2)

Moderator: Tanja Trošelj Miočević 

·        Stjepan Šulek (povratnik iz Njemačke): Kako su njemacki povjesnicari, publicisti i politicari ocjenjivali socijalisticku Jugoslaviju i hrvatsko pitanje nakon Drugoga svjetskog rata do 1991.

·        Darija Hofgräff (Hrvatski državni arhiv): Karta u jednom smjeru: Razlozi povratka i razine zbrinjavanja u Hrvatskoj između dva svjetska rata

·        Vlado Glavaš (povratnik iz SAD): Hrvatski radio "Slobodna Hrvatska" Chicago

·        Marin Knezović (Hrvatska matica iseljenika): Iseljeništvo u periodici Hrvatske matice iseljenika 50-tih godina 20. st.

·        Koraljka Kuzman Šlogar (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb): Etnološka i folkloristička istraživanja u Gradišću od 1966. do 1976.

13.00 – 14.30 PAUZA ZA RUČAK Importanne Gallerija, Iblerov trg 10 / Centro restoran (etaža -1)

14.30-16.00 PARALELNI PROGRAM

KOMUNIKACIJA BAŠTINE (DVORANA 1)

Moderator: Vlatka Lemić 

·        Jasna Horvat, Josipa Mijoč (Ekonomski fakultet u Osijeku), Ivana Jobst (Andizet): Kružna kreativnost u kulturnom brendiranju grada – primjer grada Osijeka

·        Josipa Mijoč, Dora Radl Ćućić (Ekonomski fakultet u Osijeku), Ana Zrnić (Andizet): Veleposlanička uloga Milenijskog natjecanja iz kreativne industrije

·        Vlatka Lemić (Sveučilište u Zagrebu): Digitalna platforma Topoteka

·        Željko Trbušić (HAZU): Znameniti.hr – kulturna baština bez granica

·        Jasminka Faber Bogdan (HAZU): DIZBI – Digitalni repozitorij HAZU

ZNAMENITI I ZASLUŽNI HRVATI U POVIJESTI (DVORANA 2)

Moderator: Mijo Korade 

·        Mijo Korade: Ivan Vreman (1583. – 1620.) između Kine i Japana. Uz 400. obljetnicu smrti

·        Marijana Borić (HAZU, Odsjek za povijest prirodnih i matematičkih znanosti): Nikola Tesla – ' kao rođeni sin svoje zemlje'

·        Anto Pranjkić: Fra Augustin Augustinović: Hrvatski misionar i znanstvenih u dalekoj Venecueli

·        Marija Benić Penava, Anja Vlašić: Otac Ante Gabrić: svećenik i misionar u Indiji

·        Sanja Vulić, Tamara Bodor (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu): Krsto Spalatin – promicatelj hrvatskoga jezika i identiteta u iseljeništvu