450 godina od doseljenja Hrvata u Novo Selo ( Foto: Snimka zaslona) 450 godina od doseljenja Hrvata u Novo Selo ( Foto: Snimka zaslona)

„Mala Hrvatska" obuhvaća teritorij od današnjega Gradišća, dijela Donje Austrije s Bečom, dijele Štajerske, današnje Češke i Slovačke kao i Mađarske.

Područje „Male Hrvatske“ od juga do sjevera je pokazao na više zemljopisnih karata. Društvo za muzej i kulturu u Novom Selu namjerava ih  objaviti u Hrvatskim novinama rekao je Petar Tyran u ime Društva.
Napravili su i veliki projekt koji uključuje niz predavanja kao i kulinarskih, zabavnih, folklornih, glazbenih i crkvenih priredbi, rekao je Petar Tyran. Sve to čeka bolje dane jer zbog pandemije koronavirusa još uvijek to nisu mogli ostvariti.

Sada se namjeravaju koncentrirati na znanstvena djela, a u planu je objavljivanje i višejezične publikacije u kojoj će objaviti sva predavanja o proslavi 450 godišnjice doseljenja Hrvata u Novo Selo u Gradišću.

Radoslav Janković priprema i pjesmaricu Hrvatskoga Jandrofa koja će iz tiska izaći krajem godine. Dugo vremena sakupljao je pjesme iz Hrvatskoga Jandrofa i okolice.
Radeći na tome Radoslav Janković našao je i dokumente i popise iz 450 naselja, gdje su živjeli i gdje danas žive Hrvati. 

Predavanje Radoslava Jankoviča bilo je uspješno. Pratilo ga je 73 stalna gledatelja, a 150 ljudi je potom pratilo raspravu. Gledatelji su bili iz Mađarske, Slovačke, Italije, Kanade i Hrvatske.