Život Hrvata na sjeveru Njemačke

Mnogi Hrvati ostavili su dubo­ke tragove u Hamburgu, gradu poznatom po svojoj luci iz koje se putovalo u novi svijet – u Sjevernu i Južnu Ameriku. Hamburška luka je tijekom proteklih stoljeća izgradila svoj veliki značaj za njemačko gospodarstvo. Tako je ovaj grad ostao povezan sa sudbinama više od 400.000 iseljenika hrvatskih korijena i njihovih potomaka, koji su svoj put u Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Argentinu ili Australiju pronašli upravo preko njegove luke.

U Hamburgu živi više od 120 različitih vjerskih zajednica. Najbrojnija skupina je bez vjerske opredijeljenosti – 44,4%. Luteranskih evange­lika ima 36,4%, dok je katolika tek 10,5%, među kojima su upravo stranci jako zastupljeni – gotovo preko 30%. Židovske vjere je 0,15% stanovništva, a džamija ima više od 40, za ukupno 142.000 pripadnika muslimanske vjeroispovijesti.

U samom centru Hamburga smještena je Hrvatska katolič­ka misija (HKM), koju vode dominikanski fratri i časne sestre dominikanke, a prošle godine obilježili su 50. obljetnicu djelovanja.

Generalni konzul Kristijan Tušek sa svećenicima HKM Hamburg. (Foto: Fenix magazin/ snimka zaslona)

Uz Generalni konzulat Republike Hrvatske, koji je također lani proslavio srebrni jubilej, Katolička misija važna je okosnica i središnje mjesto za okupljanje Hrvati­ca i Hrvata u tom gradu.

Na sjeveru Njemačke djelatne su još Hrvatske katoličke misije u Hannoveru, Göttingenu i Neumünsteru, dok u Bremenu hrvatske katolike okuplja fra Ivica Studenović, župnik pri njemačkoj župi. Jednako važnu kariku u očuvanju hrvatskog jezika predstavlja Hrvatska škola sa svojih dvanaest na­stavnih mjesta diljem sjeverne Njemačke, koje financira Mini­starstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Hrvatske vjerske i državne institucije

Hrvati se na sjeveru Njemačke okuplja­ju u svojim udrugama koje su već desetljećima djelatne na ovom području. Iako se broj hrvatskih udruga i udruže­nja znatno smanjio zadnjih tridesetak godina, ostala ih je nekolicina vrlo aktivnih.

Hrvatska kulturna zajednica CROATIA, udruženje je koje putem svojih raznih sadržaja okuplja Hrvate. Pored nogo­meta i rukometa nudi i folklor, te je inicirala platformu su­sreta i razmjene pod imenom ''Hamburški Hrvati u dijalogu''. Većinu svojih aktivnosti uprili­čuju u vlastitim pro­storijama.

(Foto: Fenix magazin/ snimka zaslona)

Od hrvat­skih udruženja vrlo je aktivan NAPREDAK koji, također, baštini kroz ples i pjesmu te literarne večeri hrvatsku kulturu i tradiciju. Hrvatsko kulturno društvo u Bremenu ponovno je krenulo sa svojim aktivnostima, nakon što su godinama nije bilo aktivno. Uz folklornu skupinu, djeluju i tamburaši te tjedno nude igraonice za malodobnu djecu, kako bi već u ranim godinama posadili sjeme hrvatske kulture i jezika. U prošloj godini pokrenute su osnivačke inicijative hrvatskih udruženja u Rostoku, prija­teljskom gradu Rijeke, te u Papenburgu na sjeveroza­padu Donje Saske.

Spomenik hrvatskim iseljenicima sa 126 likova

U znak sjećanja na sve poznate i nepoznate Hrvate koji su iselili u Ameriku, na inicijativu Hrvatske kulturne zajednice iz Hamburga, u hamburškoj luci Altona podignut je Spomenik hrvatskim iseljenicima. S područja današnje Hrvatske, u Ameriku se do početka II. svjetskog rata iselilo gotovo pola milijuna Hrvata. Spomenik hrvatskim iseljenicima je reprezentativan primjerak naivne umjetnosti, a izradila ga je u drvetu hrvatska kiparica Ljubica Matulec. Prvi spomenik postavljen 1989. godine u povodu obilježavanja 800. obljetnice Hamburške luke, srušio se deset godina kasnije u olujnom nevremenu.

Novi hrvatski spomenik otkriven je 3. listopada 2003. godine u povodu njemačkog Dana ujedinjenja kao dar hamburških Hrvata gradu i njegovim stanovnicima.

(Izvor: Fenix-magazin/MD/Stjepan Ivan Mandić)