Foto: Croatica/detalj ustupljene fotografije Foto: Croatica/detalj ustupljene fotografije

Osamostaljenjem matice, Republike Hrvatske i demokratskim promjenama u Republici Mađarskoj, stvoreni su uvjeti i za samostalno organizacijsko djelovanje Hrvata u Mađarskoj. Oni se od 1991. g. organiziraju pod okriljem Saveza Hrvata u Mađarskoj. Ta organizacija osnivač je tjednika čiji prvi broj izlazi 2. svibnja 1991. g. pod imenom Hrvatski glasnik. Izlaženjem prvog broja Hrvatskoga glasnika, prvi put u povijesti, Hrvati u Mađarskoj, od Gradišća do Bačke, dobivaju zajednički tjednik, Hrvatski glasnik.

Prvi glavni i odgovorni urednik Hrvatskoga glasnika bio je Marko Marković. Nakon njegove smrti v.d. urednik bio je Đuro Franković, tadašnji predsjednik Saveza Hrvata u Mađarskoj. Od 1993. do 2005. glavni i odgovorni urednik bio je Ladislav Gujaš, a od listopada 2005. do danas glavna i odgovorna urednica Hrvatskoga glasnika je Branka Pavić Blažetin. 

Od siječnja 2014. do danas uredništvo Hrvatskog glasnika temelj je medijske proizvodnje platformi, koje djelujuju u organizacijskoj cjelini pod nazivom Medijski centar Croatica kao dio Neprofitnog poduzeća Croatica. Te se platforme financiraju iz stavke državnoga proračuna Hrvatska državna samouprava, Ured i mediji. O iznosu godišnje potpore odlučuje Skupština Hrvatske državne samouprave. Uredništvo ostvaruje tri medijske platforme i održava više društvenih mreža. Prvu i najvažniju Hrvatski glasnik (tiskano izdanje, online, i Facebook), Radio Croaticu (online i Facebook) i TV Croaticu (YouTube i Facebook). Kroz uredništvo su u proteklih 75 godina, te posljednjih 30 godina samostalnosti hrvatskog tjednika u Mađarskoj prošli brojni suradnici. Mnogi od njih nisu više među nama. Požutjele stranice čuvaju njihove prinose kroz koje se oslikava dio povijesti Hrvata u Mađarskoj.

Neka im je vječna hvala na obavljenom poslu i uloženom trudu. Upućujem tople riječi podrške i hvale onima koji nisu zaboravili pomagati i današnje uredništvo u sastavu Branka Pavić Blažetin, Stipan Balatinac, Bernadeta Blažetin, Kristina Goher i Timea Horvat. O računalnom slogu se brine Nusi Kondor, a o svim ostalim zadacima koji se vežu uz nesmetano izlaženje tjednika izdavač Croatica Nonprofit Kft na čelu s ravanteljem Čabom Horvathom.

Uredništvo je jezgra uredništva Medijskog centra Croatica i ostvaruje sve sadržaje i u tiskanom glasilu tjedniku Hrvata u Mađarskoj Hrvatskom glasniku i na internet Radiju Croatica te YouTube platformi TVCroatica, uz održavanje mrežnih stranica istih i društvenih profila spomenutih platformi. Tehničku pozadinu osiguravaju ostali djelatnici poduzeća Croatica. Facebook Hrvatski glasnik djeluje kao dnevna platforma s 5 do 10 statusa dnevno. Od 2009. godine uredništvo objavljuje posebni tematski broj Hrvatskoga glasnika uz državni Dan Hrvata, koji se priređuje u organizaciji Hrvatske državne samouprave i Saveza Hrvata u Mađarskoj. Uredništvo ostvaruje uređivački i sadržajno i godišnjak Hrvata u Mađarskoj Hrvatski kalendar. 

Trideseta obljetnica - Hrvatski glasnik – "oaza hrvatske pisane riječi u Mađarskoj" 

Hrvatski glasnik, tjednik Hrvata u Mađarskoj, čuvar hrvatske pisane riječi i pisma, sa svojim prethodnicima, tjednicima "Naše novine", "Narodne novine" postoji već sedam i pol desetljeća.

Tjednik Hrvata u Mađarskoj pod imenom Hrvatski glasnik izlazi od 2. svibnja 1991. Godine 2021. slavimo 30. obljetnicu samostalnoga hrvatskog tjednika (tiska) u Mađarskoj. Naime, društvenim promjenama početkom devedesetih i događanjima u matičnoj domovini, osamostaljenjem Republike Hrvatske, napokon su i hrvatski jezik i pismo dobili svoju samostalnost, a time su i Hrvati u Mađarskoj ušli u novo doba. Dan 2. svibnja je jedan od praznika hrvatske zajednice u Mađarskoj, datum kada Hrvati u Mađarskoj obilježavaju Dan hrvatskog tiska.

Hrvatski glasnik u boji i na 16 stranica izlazi svakoga četvrtka i bavi se širokim rasponom tema. Društvena i politička događanja, povijest, kultura, jezik, književnost, kazalište, etnologija, dijalektalno blago, dječje stranice, sport, veze s maticom, sve su to teme koje obrađuje Hrvatski glasnik. Nastoji brzo reagirati na događanja u svijetu i sredinama gdje žive Hrvati. Na stranicama Hrvatskoga glasnika ogledaju se specifičnosti koje krase hrvatsku manjinu u Mađarskoj, bogatstvo njezinih etničkih skupina, bošnjački, bunjevački, gradišćanski, podravski, pomurski, racki, šokački Hrvati, bogatstvo brojnih mjesnih govora i dijalekata, prošlost, sadašnjost i budućnost Hrvata u Mađarskoj.

Hrvatski glasnik dostupan je i na Internetu na adresi www.glasnik.hu te na Facebook profilu Hrvatski glasnik, koji ima oko 6 000 pratitelja i ostvaruje mjesečno od 60 – 100 tisuća pregleda, a bilo je primjera i za objave koji su ostvarili i do 160 tisuća pregleda. Hrvatski glasnik pouzdani je izvor informacija u životu Hrvata, a ujedno, u eri informativne revolucije, on je „oaza hrvatske pisane riječi u Mađarskoj”, temelj svih relevantnih spoznaja o položaju Hrvata u Mađarskoj, kroničar, i analitičar njihova postojanja.

Rukovodimo se krilaticom kako je medij poruka, koja može oblikovati mišljenje i ponašanje, a obaviješteni ljudi imaju veći izbor. Otuda tisak nije luksuz, nego temelj uravnoteženog razvoja, jer omogućuje artikulaciju različitih mišljenja te pomaže u stvaranju konsenzusa o političkim, nacionalnim, jezičnim, gospodarskim, društvenim, kulturnim i srodnim pitanjima.

Smatram kako manjinskom tisku treba osigurati pravo na disanje punim plućima i obavljanje društvene uloge manjinskih zajednica, uz maksimalnu finacijsku potporu, kako bi se u potpunosti ostvarilo pravo pripadnika manjine na snažan i utjecajan javni pisani medijski prostor. Sedamdeset i pet godina neprekinutog tiska Hrvata u Mađarskoj čine Hrvatski glasnik najstarijom hrvatskom „ustanovom” u Mađarskoj. Manjinski su tjednici, pa tako i Hrvatski glasnik, bili i ostali najjača karika, bez kojih se ne može biti, u lancu očuvanja nacionalne svijesti te čuvanja jezika i pisma. Jedno od temeljnih građanskih prava jest pravo na slobodu tiska i mišljenja. Sloboda medija i danas je aktualno pitanje. Naime, kada tisak kritički i nezavisno promišlja, on se često s političkih i drugih zainteresiranih katedara marginalizira i podcjenjuje. Marginalizacija i podcjenjivanje vrlo je štetno kada odražavaju stav prema vrlo odgovornoj i teškoj novinarskoj profesiji. Sretan trideseti rođendan Hrvatskom glasniku, „oazi hrvatskog novinstva (tiska) u Mađarskoj“. 

Branka Pavić Blažetin, glavna i odgovorna urednica Hrvatskog glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj (Medijskog centra Croatica)