Subotica: dokumenti i na hrvatskome jeziku

Na primjeru Gradske uprave koja za provedbu te odluke ima i zaposlenu osobu koja dokumente prevodi na hrvatski, novinari "Hrvatske riječi" iz Subotice istražili su koliko se tim pravom koriste građani.

Kako pojašnjava Suknović, na hrvatskome se mogu tražiti svi izvatci iz matičnih knjiga, vođenje postupka vjenčanja, pisati molbe i zahtjevi te tražiti sve ostale dokumente koje izdaje to tijelo lokalne samouprave.

Prošle godine na teritoriju Grada Subotice bila su 852 vjenčanja kod matičara od kojih je samo pet bilo na hrvatskome! S obzirom na to da je hrvatski u službenoj uporabi u cijelome Gradu, na materinskom jeziku Hrvati se mogu vjenčati u Gradskoj kući, ali i u okolnim mjesnim uredima, kao što su Tavankut, Mala Bosna, Žednik, Đurđin… Ipak, najveći broj vjenčanja na hrvatskome obavi se u Gradskoj kući.

Budući da je Subotica jedina lokalna samouprava u Srbiji u kojoj je hrvatski službeni jezik na cijelom teritoriju, jedino je u tome gradu i moguće imati vjenčanje na hrvatskome jeziku. Stoga možemo zaključiti da je prošle godine pet bračnih parova svoj brak zaključilo na hrvatskome kod matičara na teritoriju cijele države!

Jedni od rijetkih Hrvata koji su u tome važnome životnom događaju iskoristili svoja prava bili su i Antonija Boris Dević prije nekoliko godina. Kažu kako o odluci nije bilo dvojbe te da nakon vjenčanja nisu dobili nikakvu negativnu povratnu informaciju.

- Kod nas nije bilo dvojbe o donošenju odluke na kome jeziku će nas vjenčati matičarka. Ne sjećam se jesmo li uopće o tome razgovarali. Kada smo otišli u ured matičara i kada je postavljeno pitanje na kome jeziku ćemo se vjenčati, suprug je rekao na hrvatskome, a ja sam samo potvrdila. Zaista se ne sjećam je li bilo nekakve reakcije matičarke. Vjerojatno bih zapamtila da je bilo. Pa je to u biti ispalo kao: ‘hoćete li bijeli ili polubijeli kruh?’. Rodbina i prijatelji nas nisu o tome ni pitali. Mislim da se to kod nas podrazumijevalo. Velikoj većini gostiju je to prirodno, a onaj manji broj prijatelja koji nisu Hrvati dobro su nas poznavali i znali su koliko nam to znači - kaže Antonija.

Izvadak iz matice rođenih najtraženiji

U većem postotku od vjenčanja Hrvati se svojim pravima koriste kada pribavljaju izvatke iz matice rođenih i vjenčanih, a s izvatcima iz matice umrlih stanje je slično.

U 2019. godini Matična služba Subotice izdala je izvadak knjige rođenih 820 puta na dvojezičnom, hrvatskom obrascu (od 25.715 ukupno izdanih), što ga čini najtraženijim dokumentom koji se izdaje na hrvatskome. Izvadak iz matice vjenčanih na hrvatskome je zatražilo 152 ljudi (od 5.760 ukupnog broja), dok je u Matičnome uredu najmanja potražnja bila za izvatkom iz knjige umrlih – na dvojezičnom, hrvatskom obrascu izdano je 48 dokumenata (od ukupno izdanih 10.336).

Iz Matičnog ureda ističu kako je dvojezičan, ćirilično-hrvatski obrazac namijenjen samo za konzulate u Srbiji te da, prema njihovu iskustvu koje se temelji na iskazima stranaka koje traže izvode, sve ustanove u Hrvatskoj traže izvod izdan na međunarodnom obrascu koji se popunjava isključivo na latinici. Kažu kako su im se stranke znale vraćati iz Hrvatske; kada su odnijeli izvod na ćirilično-hrvatskom obrascu, nije im bio priznat te su morali pribaviti međunarodni.

Cijena ćirilično-hrvatskog, kao i ćirilično-mađarskog i samo ćiriličnog obrasca, jest 440 dinara, a međunarodni je obrazac skuplji – 740 dinara.

Od dokumenata Matična služba izdaje i uvjerenje o slobodnom bračnom stanju koje je samo na ćiriličnom obrascu.

Građevinska dozvola na hrvatskome

Osim dokumenata Matične službe na hrvatskome, odnosno jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriju Grada, Gradska uprava izdaje i sve upravne akte. Tako na hrvatskome, među ostalim, možete dobiti i građevinsku dozvolu. Ona se po pravilu izdaje na srpskom, a da bi bila na hrvatskom ili mađarskom, stranka to mora posebno naznačiti, kaže tajnica Tajništva za građevinarstvo Melinda Nagy Kiserős.

- Tajništvo za građevinarstvo prema zakonskim obvezama (CEOP – objedinjena procedura) mora na službenom jeziku države izdati upravne akte, kao što je i građevinska dozvola. Ako, međutim, stranka pri podnošenju zahtjeva naznači kako želi da joj se izda upravni akt na jeziku koji je u službenoj uporabi na teritoriju Grada Subotice (mađarski i hrvatski), može dobiti upravni akt i na traženom jeziku - navodi ona.

Iako mogućnost postoji za drukčije, Nagy Kiserős kaže da se na godinu većina dozvola izda na srpskome jeziku, a tek nekoliko na jezicima manjina.

Otkako je hrvatski u službenoj uporabi, u Gradskoj upravi otvoreno je radno mjesto prevoditelja na hrvatski jezik. Sve prijevode radi jedna osoba, a načelnica Gradske uprave Marija Ušumović-Davčik kaže kako za zapošljavanjem dodatnih osoba za obavljanje toga posla ne postoji potreba.

- Zaposlena na tome radnom mjestu na vrijeme i kvalitetno obavlja sve poslove i zadatke iz djelokruga svojega rada - kaže Ušumović-Davčik.

Sa srpskoga na hrvatski, i obratno, prevode se svi materijali koji se razmatraju na sjednicama Skupštine, materijali koji se objavljuju u Službenom listu Grada te dopisi i akti.

Broj izvadaka iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih u 2019. godini ukupno i dvojezično, tj. na hrvatskome obrascu

                                          Ukupno izdano  Izdano na dvojezičnom (hrv.) obrascu
Izvadak iz matice rođenih               25715                                   820
Izvadak iz matice vjenčanih              5760                                    152
Izvadak iz matice umrlih                 10336                                     48

(Hrvatska riječ)