Foto: screenshot/HMI Foto: screenshot/HMI

Novo izdanje Seminara bunjevačkog stvaralaštva ponovno će u Tavankutu okupiti zaljubljenike u tradiciju, kulturu i običaje Hrvata Bunjevaca. 

U organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec, polaznici će proći četiri stupnja programa: plesni i glazbeni seminar, izrada predmeta od slame i osnove sviranja tradicijskih glazbala. 

Izvorne izvedbe bunjevačkih plesova 

Polaznicima plesnog seminara prezentirat će se izvorni način izvedbe bunjevačkih plesova, bunjevačke nošnje, pjesme Bunjevaca iz Tavankuta i okolnih mjesta te dječje igre. Uz plesna predavanja, održat će se i prezentacija tradicijskog načina odijevanja te odijevanja prilagođenog scenskoj izvedbi. Sve naučeno imat će priliku pokazati na Dužijanci, žetvenom običaju koji će se održati 19. srpnja. 

Seminar tamburaške glazbe

Na seminaru tamburaške glazbe obrađivat će se glazbena pratnja bunjevačkih pjesama i plesova, a teme predavanja su: Tambura kao narodni instrument Bunjevaca, Tehnika sviranja na tamburi, Tamburaški orkestar, Dirigiranje i rad sa orkestrom, Tamburaška literatura s naglaskom na bunjevačkim zapisima, Tamburaška partitura, Tamburaški instrumentarij.

Izrada predmeta od slame

Seminar osnova izrade predmeta od slame temelji se na svladavanju temeljnih postupaka obrade slame te na izradi perlica i suvenira. Polaznici će se moći upoznati i sa najstarijim predmetima od slame iz zbirke HKPD "Matija Gubec".

Osnove sviranja tradicijskih glazbala

Na predavanju o tradicijskim glazbalima obrađuju se instrumenti koji se danas na terenu rijetko prakticiraju, a to su gajde i frula. Obrađivat će se osnove sviranja gajdi i frule te  savladavanje tehnike sviranja određenih melodija.