(Foto: screenshot/http://www.hrvatskarijec.rs) (Foto: screenshot/http://www.hrvatskarijec.rs)

Nastava je koncipirana kao ponavljanje i usustavljivanje gradiva obrađenoga u nastavi Hrvatskoga jezika i književnosti. Okosnicu zato čine nastavni sadržaji, a u pripremi se, osim udžbenika i čitanka, koriste i priručnici za polaganje mature te ispiti dostupni na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.

- Budući da nema školskoga vrednovanja i ocjenjivanja, atmosfera je na predavanjima opuštenija, no pristup je maturanata ozbiljan što odražava njihovu odlučnost i želju za ostvarenjem što boljeg rezultata na ispitu - ističe profesor hrvatskoga jezika koji drži satove pripreme Sanjin Ivašić.

Jedna od maturantica je i Regina Dulić, učenica hrvatskog odjela Gimnazije Svetozar Marković u Subotici. Cijelo svoje školovanje pohađa nastavu na hrvatskome jeziku. Prema njezinim riječima, atmosfera na pripremama je odlična, a gradivo se prelazi temeljito i u dovoljno laganom ritmu.

- S obzirom na to da idemo od samih početaka hrvatskoga jezika i književnosti, ima tu još puno posla za odraditi do mature, no uvjerena sam da ćemo uspjeti dovoljno se spremiti za testove koji nas očekuju iduće godine - objašnjava maturantica.

Iako je za njima već više od mjesec dana priprema, svi zainteresirani mogu se u svakom trenutku priključiti, a za detaljnije informacije mogu se obratiti Uredu za obrazovanje u HNV-u. Pripreme se održavaju četvrtkom od 19.30 sati.

(HNV)