Ivan Antunović smatra se prvim preporoditeljem bačkih Hrvata (Foto: Wiikimedia Commons) Ivan Antunović smatra se prvim preporoditeljem bačkih Hrvata (Foto: Wiikimedia Commons)

Ivan Antunović za života nesebično je duhovno i materijalno pomagao školovanju mnogih učenika pa se svake godine 14. lipnja obilježava Dan Ivana Antunovića. 

U okviru proslave koju organizira Hrvatsko nacionalno vijeće, u Velikoj vijećnici Gradske kuće u Subotici održat će se i svečana akademija na kojoj će se najuspješnijim polaznicima škole na hrvatskome jeziku dodijeliti priznanja i nagrade.

Najuspješniji polaznici škole na hrvatskome jeziku primit će nagrade i priznanja (Foto: Hrvatsko nacionalno vijeće/ Facebook)

Ivan Antunović rođen 1815. godine je bački hrvatski pisac i naslovni biskup u Kalači. U vrijeme intenzivne mađarizacije 70-tih i 80-tih godina 19. stoljeća bio je najvažnija osoba nacionalnoga organiziranja Hrvata u Ugarskoj te je kao biskup imao velik utjecaj na ugarske Hrvate kojima je prijetila potpuna asimilacija tj. mađarizacija. Antunović je stoga pristupio okupljanju podunavskih Hrvata pod bunjevačkim i šokačkim imenom te time smanjio usitnjenost kod Hrvata. Za vrijeme službovanja u Aljmašu spojio se s Ambrozijem Šarčevićem koji je nakon Antunovićeve smrti preuzeo ulogu vođe bunjevačkih Hrvata.

Kulturni rad

Pored ustrajnoga rada na buđenju hrvatske nacionalne svijesti kod hrvatskih etničkih skupina Bunjevaca i Šokaca, Antunović je pokrenuo "Bunjevačko-šokačke novine" i "Bunjevačko-šokačke vile" koje su promicale usvajanje hrvatskoga jezika kakvim se govori u Hrvatskoj. Pisao je romane i pripovijetke, a svojim je djelima ušao u Antologiju proze bunjevačkih Hrvata iz 1971. godine. 

Antunovićev rođendan 2006. godine uzet je za blagdan hrvatske zajednice u Srbiji. U sklopu dana toga velikana, Katolički institut za kulturu, povijest i duhovnost Ivan Antunović u Subotici svake godine priređuje "Razgovor" koji se održava od 1934. godine.

Prvi preporoditelj bačkih Hrvata umro je 1888. godine u Kalači.