(Foto: Viktor Brangjolica) (Foto: Viktor Brangjolica)

Prema riječima kustosice izložbe ''Makedonski pejzaži'', Violete Kalić, izložba je inspirirana doživljajem ljepote autentičnih predjela diljem Republike Sjeverne Makedonije.    

Katalog izložbe i reklamne postere dizajnirao je Viktor Brangjolica potomak dviju glasovitih umjetničkih obitelji, sin makedonsko-hrvatskog fotografa i umjetnika Vlahe Brangjolica i unuk glasovitog skladatelja dubrovačkog podrijetla Ljubomira Brangjolice. Viktor Brangjolica završio je treću godinu grafičkog dizajna na Europskom sveučilištu u Skoplju.

(Foto: Viktor Brangjolica)

Magistrica znanosti Marija Svetieva umjetnica je osebujnog senzibiliteta. Nagrađivana je na brojnim natječajima u Republici Sjevernoj Makedoniji i u inozemstvu sa17 nagrada. Sudjelovala je na 280 skupnih izložbi i 49 samostalnih. Diplomirala je i magistrirala na Sveučilištu Sv. Ćiril i Metod u Skoplju, na Fakultetu likovnih umjetnosti, a specijalizaciju je završila u Italiji kao stipendistica talijanske Vlade na Sveučilištu u Bologni.

Članica je Društva likovnih umjetnika Republike Sjeverne Makedonije i Društva grafičara u Rimu.

Realizacija izložbe ''Makedonski pejzaži'' omogućena je potporom Grada Skoplja.