foto: Pixabay foto: Pixabay

Inicijativu petnaestak roditelja da se formiraju jaslice koordiniralo je Hrvatsko nacionalno vijeće, a taj je zahtjev dobio potporu nadležnih – Predškolske ustanove Naša radost i Grada Subotice. HNV i Grad Subotica financirat će realizaciju projekta – građevinske i druge radove vezane za prenamjenu prostora te potom i njegovo opremanje za potrebe mališana.

U HNV-u ističu zadovoljstvo što je projekt naišao na potporu Grada Subotice i PU Naša radost, s čijim predstavnicima je sredinom srpnja održan sastanak.

- Prema dogovoru, Grad Subotica financirat će troškove zakupa prostora i njegova funkcionalnog opremanja. Sredstva za tu namjenu bit će definirana rebalansom proračuna Grada Subotice - kaže član Izvršnog odbora HNV-a Darko Sarić Lukendić.

Riječ je o prvim jaslicama u kojima se odgojno-obrazovni rad odvija na hrvatskom jeziku. U predškolskome obrazovanju, rad na hrvatskome jeziku trenutačno se odvija u subotičkim vrtićima: Marija Petković – Sunčica, Marija Petković – Biser te vrtiću Petar Pan u Tavankutu, dok u Đurđinu postoji mješovita srpsko-hrvatska jezična skupina.

(Hrvatska riječ)